آرشیو مطالب : فرهنگ

دبیر جشنواره رازی عنوان كرد:

قدردانی از تحقیقات اثرگذار در رفع معضلات سیستم سلامت در جشنواره رازی

قدردانی از تحقیقات اثرگذار در رفع معضلات سیستم سلامت در جشنواره رازی

دانشجویان علوم پزشکی متعهد و توانمند همکار پژوهشی می شوند

دانشجویان علوم پزشکی متعهد و توانمند همکار پژوهشی می شوند

نوزدهمین نشست مجمع پژوهشگاه های ملی کشور برگزار شد

نوزدهمین نشست مجمع پژوهشگاه های ملی کشور برگزار شد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

تحول در علوم انسانی فرآیند ای است و نه پروژه ای

تحول در علوم انسانی فرآیند ای است و نه پروژه ای
محققان بررسی كردند

فرهنگ ایران و عوامل استحکام بخش ازدواج

فرهنگ ایران و عوامل استحکام بخش ازدواج

قرارگاه مشترک تولید علم و فناوری میان وزارت خانه های بهداشت و علوم تشکیل می شود

قرارگاه مشترک تولید علم و فناوری میان وزارت خانه های بهداشت و علوم تشکیل می شود

هم اندیشی برای ثبت ملی موسسه رازی

هم اندیشی برای ثبت ملی موسسه رازی
در یك مطالعه تاكید شد

نقش مهم دولت ها در پشتیبانی از تنوع فرهنگی جهان

نقش مهم دولت ها در پشتیبانی از تنوع فرهنگی جهان
درسی كه می تواند برای محققان كشورمان نیز مفید باشد!

آموزه های استعفای رئیس استنفورد برای پژوهشگران بزرگ پرمشغله

آموزه های استعفای رئیس استنفورد برای پژوهشگران بزرگ پرمشغله

تجلیل از اثر استاد دانشگاه امیرکبیر در چهلمین جایزه کتاب سال

تجلیل از اثر استاد دانشگاه امیرکبیر در چهلمین جایزه کتاب سال

بررسی آینده علم و فناوری در پژوهشگاه مطالعات اجتماعی

بررسی آینده علم و فناوری در پژوهشگاه مطالعات اجتماعی
محققان با تاكید بر نقش خانواده و مدرسه مطرح كردند؛

جای خالی برنامه درسی تربیت جنسی در مدارس

جای خالی برنامه درسی تربیت جنسی در مدارس
رئیس پژوهشگاه علوم و تكنولوژی پیشرفته هایتك:

استان کرمان خصوصیت های لازم برای تبدیل شدن به پایگاه گیاهان دارویی را دارد

استان کرمان خصوصیت های لازم برای تبدیل شدن به پایگاه گیاهان دارویی را دارد
در دومین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی مطرح شد؛

دوگانه مسئولیت پذیری اجتماعی و اختیار دانشگاه ها

دوگانه مسئولیت پذیری اجتماعی و اختیار دانشگاه ها
در وبینار هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت مطرح شد

ما در حباب تکنولوژیک زندگی می کنیم انسان امروزی سایبورگ است

ما در حباب تکنولوژیک زندگی می کنیم انسان امروزی سایبورگ است
در یك پژوهش ارائه شد

پیشنهاداتی برای بهبود مناسبات اجتماعی ایرانی ها مقیم آلمان

پیشنهاداتی برای بهبود مناسبات اجتماعی ایرانی ها مقیم آلمان
محققان كشور پاسخ دادند؛

چرا برخی کارکنان بدقلق می شوند؟

چرا برخی کارکنان بدقلق می شوند؟
محققان ایرانی بررسی كردند

توانمندسازی زنان برای غلبه بر لطمه های اجتماعی

توانمندسازی زنان برای غلبه بر لطمه های اجتماعی

پژوهشی در نقد کیفیت پایین جلسات دفاع دانشگاهی

پژوهشی در نقد کیفیت پایین جلسات دفاع دانشگاهی

انتصاب استاد دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه نشریه چین شناسی

انتصاب استاد دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه نشریه چین شناسی

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی

اگر در لبه علم و فناوری حرکت نکنیم، هم عرض نابودی قرار خواهیم گرفت

اگر در لبه علم و فناوری حرکت نکنیم، هم عرض نابودی قرار خواهیم گرفت

انتقاد وزیر علوم از عدم تعیین استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی

انتقاد وزیر علوم از عدم تعیین استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی
با هدف حمایت از پژوهش های پایه و كاربردی؛

تصویب کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران

تصویب کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران
با هدف حمایت از پژوهش های پایه و كاربردی؛

کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب گردید

کلیات ایجاد بنیاد ملی علم ایران تصویب گردید

فراخوان استاد میزبان پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فرهنگیان

فراخوان استاد میزبان پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فرهنگیان

روایت ده باور بی اساس علم مدرن

روایت ده باور بی اساس علم مدرن
با تاكید بر رسانه های نوین ارائه شد

الگویی برای سیاستگذاری صحیح روزنامه نگاری علم

الگویی برای سیاستگذاری صحیح روزنامه نگاری علم
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه تشکیل شعب رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری

دستورالعمل نحوه تشکیل شعب رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری
در یك پژوهش بررسی شد؛

زنان نابارور چگونه با بی فرزندی کنار می آیند؟

زنان نابارور چگونه با بی فرزندی کنار می آیند؟
جاوید شو