مطالب جاوید شو


برگزاری جشنواره ریتکس با هدف پشتیبانی از پژوهش های کاربردی

برگزاری جشنواره ریتکس با هدف پشتیبانی از پژوهش های کاربردی
در گفت وگو با جاوید شو مطرح شد؛

بستر فعالیتهای پژوهشی فناورانه برای دانشجویان پسادکترا فراهم نیست

بستر فعالیتهای پژوهشی فناورانه برای دانشجویان پسادکترا فراهم نیست
در یك پژوهش بررسی شد؛

زعفران کدام مناطق ایران اثر ضد سرطانی بیشتری دارند؟

زعفران کدام مناطق ایران اثر ضد سرطانی بیشتری دارند؟

انتصابی برای ارتقای راندمان و استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

انتصابی برای ارتقای راندمان و استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی
دبیر كمیته كشوری تحقیقات دانشجویی خطاب به دانشجویان علوم پزشكی:

هدف از پزشک شدن را بدانید

هدف از پزشک شدن را بدانید

نمایه شدن فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا در اسکوپوس

نمایه شدن فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا در اسکوپوس

راه اندازی سامانه ای برای پایش تاثیر تحقیقات در ایران

راه اندازی سامانه ای برای پایش تاثیر تحقیقات در ایران
صالحی خبر داد

معرفی ۶۵ همکار صنعتی برتر در زمینه جامعه و صنعت

معرفی ۶۵ همکار صنعتی برتر در زمینه جامعه و صنعت
با تالیف استاد دانشگاه تهران؛

انتشار کتاب حقوق تجارت بین الملل پیشرفته

انتشار کتاب حقوق تجارت بین الملل پیشرفته

علاقه ۴۰ درصدی مردم به تفکیک پسماند بدون دریافت پاداش

علاقه ۴۰ درصدی مردم به تفکیک پسماند بدون دریافت پاداش
جاوید شو