مطالب جاوید شو

معاون حقوقی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز نهاد ریاست جمهوری:

لزوم تدوین مقالات و رساله ها در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز

لزوم تدوین مقالات و رساله ها در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز
معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد

ایجاد مراکز هدایت شغلی در ۵۰ دانشگاه

ایجاد مراکز هدایت شغلی در ۵۰ دانشگاه

مهلت ثبت نام لاتاری 2025

مهلت ثبت نام لاتاری 2025

پژوهشی در نقد کیفیت پایین جلسات دفاع دانشگاهی

پژوهشی در نقد کیفیت پایین جلسات دفاع دانشگاهی

انتصاب استاد دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه نشریه چین شناسی

انتصاب استاد دانشگاه تهران به عضویت هیأت تحریریه نشریه چین شناسی

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی

تایید انتخاب ۳۵ نفر از رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی

اگر در لبه علم و فناوری حرکت نکنیم، هم عرض نابودی قرار خواهیم گرفت

اگر در لبه علم و فناوری حرکت نکنیم، هم عرض نابودی قرار خواهیم گرفت
به همت پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی برگزار می شود؛

وبینار جعبه ابزار پژوهش

وبینار جعبه ابزار پژوهش
در یك پژوهش بررسی شد

عرضه مدل توسعه کسب وکارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی

عرضه مدل توسعه کسب وکارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی
دبیر انجمن علمی دانشگاه كشاورزی، منابع طبیعی گرگان مطرح كرد

موفقیت دو دانشجو در تولید محصول کلاژن ساز در استان گلستان

موفقیت دو دانشجو در تولید محصول کلاژن ساز در استان گلستان
جاوید شو