مطالب جاوید شو


The News Features Of Fintech News

The News Features Of Fintech News
توسط خانه نوآوری ایران صورت گرفت؛

عرضه توانمندی های فناورانه کشاورزی و غذای ایرانی در کنیا

عرضه توانمندی های فناورانه کشاورزی و غذای ایرانی در کنیا
گزارش جاوید شو؛

تاثیر محتوای جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی بر انتخابات

تاثیر محتوای جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی بر انتخابات

معرفی آهنگ مست عشق

معرفی آهنگ مست عشق
بررسی ابعاد علمی مناظره اقتصادی؛

نامزدها برای مشکلات اقتصادی چقدر دانش بنیانی فکر می کنند؟

نامزدها برای مشکلات اقتصادی چقدر دانش بنیانی فکر می کنند؟
در راستای رفع چالش های مناطق محروم؛

رساله ها و طرح های پژوهشی محرومیت زدا حمایت می شوند

رساله ها و طرح های پژوهشی محرومیت زدا حمایت می شوند
زارع پور مطرح كرد؛

۸ میلیون خانوار و کسب وکار زیر پوشش فیبرنوری قرار گرفت

۸ میلیون خانوار و کسب وکار زیر پوشش فیبرنوری قرار گرفت

خرید قهوه با قیمت مناسب

خرید قهوه با قیمت مناسب

پیشگیری از عرق کردن زیاد با استفاده از گیاهان دارویی

پیشگیری از عرق کردن زیاد با استفاده از گیاهان دارویی
به كمك فناوری نانو؛

میکروربات جلبکی سرعت بهبود سرطان ریه را زیاد می کند

میکروربات جلبکی سرعت بهبود سرطان ریه را زیاد می کند
لینک دوستان جاوید شو
جاوید شو