مطالب جاوید شو

در مركز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری بررسی شد

بی اختیاری ادراری زنان و کیفیت رابطه جنسی

بی اختیاری ادراری زنان و کیفیت رابطه جنسی
در یك پژوهش بررسی شد

تاثیر فاضلاب در انتشار كرونا

تاثیر فاضلاب در انتشار كرونا

تبلیغات اینترنتی چیست؟

تبلیغات اینترنتی چیست؟
در كمیته راهبری مطالعات واكسیناسیون كووید-۱۹ بررسی شد

در ایران كدام واكسن ها بعد از تزریق عوارض بیشتری داشتند؟

در ایران كدام واكسن ها بعد از تزریق عوارض بیشتری داشتند؟

وزیر میراث فرهنگی از عملكرد كانون جهان گردی و اتومبیل رانی قدردانی نمود

وزیر میراث فرهنگی از عملكرد كانون جهان گردی و اتومبیل رانی قدردانی نمود

آخرین فرصت ارسال چكیده به كنفرانس بین المللی چین

آخرین فرصت ارسال چكیده به كنفرانس بین المللی چین
پژوهشگران بررسی كردند

عوامل موثر بر پذیرش واكسن كووید-19

عوامل موثر بر پذیرش واكسن كووید-19

روغن كمپرسور چیست ؟

روغن كمپرسور چیست ؟
مدیرعامل خبرگزاری جاوید شو:

رسانه ها اولویت ذهنی مخاطبان را به سمت راندمان هدایت كنند

رسانه ها اولویت ذهنی مخاطبان را به سمت راندمان هدایت كنند

اخبار افغانستان طلوع نیوز

اخبار افغانستان طلوع نیوز
جاوید شو