آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


برنامه مرکز پژوهش های مجلس جهت استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان

برنامه مرکز پژوهش های مجلس جهت استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان
معاون بهداشت دانشگاه خبر داد:

فراهم سازی بسترهای توانمندسازی پژوهشی و درمانی کشورهای همسایه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فراهم سازی بسترهای توانمندسازی پژوهشی و درمانی کشورهای همسایه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
در یك مطالعه بررسی شد

عوارض طولانی مدت مبتلاشدن به کرونا در کودکان

عوارض طولانی مدت مبتلاشدن به کرونا در کودکان

تعمیرات کمپرسور اسکرو

تعمیرات کمپرسور اسکرو
كمبود بودجه پژوهش در دانشگاه ها؛ خودكفایی یا از دست رفتن فرصت؟!،

تامین هزینه های پژوهش به عهده کدام بخش است؟

تامین هزینه های پژوهش به عهده کدام بخش است؟

روکش وکیوم و کاربردهای آن

روکش وکیوم و کاربردهای آن
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اعلام كرد

جزئیات حمایت ۱۰۰ میلیونی از رساله های محصول محور

جزئیات حمایت ۱۰۰ میلیونی از رساله های محصول محور

انواع درب لیزری و ویژگی آن

انواع درب لیزری و ویژگی آن

توانایی یک گیاه در تصفیه پساب صنعتی

توانایی یک گیاه در تصفیه پساب صنعتی
یك دانشیار دانشگاه علوم پزشكی لرستان:

اکسید آهن بعنوان یک سیستم انتقال ضدمیکروبی در نقاط آلوده استفاده می شود

اکسید آهن بعنوان یک سیستم انتقال ضدمیکروبی در نقاط آلوده استفاده می شود
جاوید شو