آرشیو مطالب : ادبیات

مقاله ای به قلم لووی و ترجمه هومن حسین زاده

روسو و رومانتیسم اعتراضی فرهنگی به تمدن مدرن و سرمایه داری

روسو و رومانتیسم اعتراضی فرهنگی به تمدن مدرن و سرمایه داری
پیرامون سنت نوروزخوانی در شمال ایران

در ستایش طبیعت

در ستایش طبیعت

ایران رویایی چه شكلی است؟

ایران رویایی چه شكلی است؟
مقابله با شبه علم در بحران كرونا،

بیماری های واگیردار دوره قاجار در قیاس با كرونا

بیماری های واگیردار دوره قاجار در قیاس با كرونا
كرونا، اریس و نوروز

باید با ترفند اریسی مقابل كرونا بسیج شد

باید با ترفند اریسی مقابل كرونا بسیج شد
صفر تا صد هفت سین نوروز

پای سین چطور به سفره نوروزی باز شد؟

پای سین چطور به سفره نوروزی باز شد؟

مقایسه رفتار با كرونا از چین تا ایران

مقایسه رفتار با كرونا از چین تا ایران
اسفندماه در دانشگاه صنعتی شریف؛

دومین دوره مدرسه ادبیات انسان شهر

دومین دوره مدرسه ادبیات انسان شهر

وای از آن روز كه دروغ به خانه ملت برسد

وای از آن روز كه دروغ به خانه ملت برسد

درباره دكتر محمدرضا خباز كاندیدای انتخابات مجلس یازدهم

درباره دكتر محمدرضا خباز كاندیدای انتخابات مجلس یازدهم
در نشست آموزش و راهبردهای خواندن مطرح شد

خواندن، یك مهارت در زندگی كودكان است

خواندن، یك مهارت در زندگی كودكان است
اسفندماه در دانشگاه صنعتی شریف؛

دومین دوره مدرسه ادبیات انسان شهر

دومین دوره مدرسه ادبیات انسان شهر
به مناسبت چهل ویك سالگی انقلاب؛

كتابخانه صوتی و شنیداری رازی راه اندازی می شود

كتابخانه صوتی و شنیداری رازی راه اندازی می شود
وزیر ارشاد مطرح كرد؛

شهادت سردار سلیمانی نقطه عطف تقویت بنیان های انقلاب است

شهادت سردار سلیمانی نقطه عطف تقویت بنیان های انقلاب است

یادی از محسن ابوالقاسمی و میراثش

یادی از محسن ابوالقاسمی و میراثش
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

طرح پیمایش ملی فرهنگی كشور نهایی شده است

طرح پیمایش ملی فرهنگی كشور نهایی شده است

از حشاشین روز گذشته تا تروریست های كراواتی

از حشاشین روز گذشته تا تروریست های كراواتی

اجرای برنامه مادرانه در شهر تهران

اجرای برنامه مادرانه در شهر تهران

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر)

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر)
توسط رایزنی فرهنگی ایران؛

چهاردهمین دوره آموزش زبان فارسی در ژاپن شروع شد

چهاردهمین دوره آموزش زبان فارسی در ژاپن شروع شد

اجرای برنامه مادرانه در شهر تهران

اجرای برنامه مادرانه در شهر تهران
رایزن فرهنگی ایران در چین مطرح كرد؛

پیشنهاد همكاری دانشگاه رن مین با دانشگاه های شیراز و اصفهان

پیشنهاد همكاری دانشگاه رن مین با دانشگاه های شیراز و اصفهان
رایزن فرهنگی ایران در چین مطرح كرد؛

پیشنهاد همكاری دانشگاه رن مین با دانشگاه های شیراز و اصفهان

پیشنهاد همكاری دانشگاه رن مین با دانشگاه های شیراز و اصفهان

ایرانی بخوانیم یك ساله شد

ایرانی بخوانیم یك ساله شد
رشته ایران شناسی در كدام دانشگاه های آلمان ارائه می شود؟

چند و چون رشته ایران شناسی در نظام آكادمیك آلمان

چند و چون رشته ایران شناسی در نظام آكادمیك آلمان
شب عاشقانه ها در باغ كتاب

شب یلدایی با حضور عبدالملكیان، سیار، فیض، امیری اسفندقه و دیگران

شب یلدایی با حضور عبدالملكیان، سیار، فیض، امیری اسفندقه و دیگران

پارازیت روی شبكه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

پارازیت روی شبكه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

قابلیت كتابهای كمك درسی

قابلیت كتابهای كمك درسی

مرور هنر و فرهنگ فارس در تهران

مرور هنر و فرهنگ فارس در تهران
ظهر امروز در باكو

ابراهیمی تركمان با رئیس جمهور آذربایجان دیدار نمود

ابراهیمی تركمان با رئیس جمهور آذربایجان دیدار نمود
جاوید شو