مطالب جاوید شو

اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،

نباید صورت مسئله تخلفات علمی را پاک کنیم

نباید صورت مسئله تخلفات علمی را پاک کنیم
بررسی چالش های تولید علم در دانشگاه؛

وقتی تولید علم، کارخانه ای می شود

وقتی تولید علم، کارخانه ای می شود

ضرورت توجه به افزایش سرعت تولید علم در ایران

ضرورت توجه به افزایش سرعت تولید علم در ایران

بررسی آئین نامه تعیین موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشی

بررسی آئین نامه تعیین موظفی اعضای هیئت علمی پژوهشی

تمدید مهلت ارسال مقاله به چهارمین کنگره ملی و نخستین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت

تمدید مهلت ارسال مقاله به چهارمین کنگره ملی و نخستین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت

بررسی صدمه های آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در یک کتاب

بررسی صدمه های آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی در یک کتاب

ضرورت توجه به مشکلات فرهنگی جامعه در برنامه هفتم توسعه

ضرورت توجه به مشکلات فرهنگی جامعه در برنامه هفتم توسعه
استاندار كرمانشاه:

پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه بزرگی برای نظام هستند

پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه بزرگی برای نظام هستند

وزارت فرهنگ به پشتیبانی علمی مرکز پژوهش‎ های مجلس نیازمند است

وزارت فرهنگ به پشتیبانی علمی مرکز پژوهش‎ های مجلس نیازمند است
در یك پژوهش بررسی شد

وضعیت استانداردهای ایمنی نانوفناوری در ایران

وضعیت استانداردهای ایمنی نانوفناوری در ایران
جاوید شو