آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

در قالب یك مطالعه صورت گرفت

شناسایی شكل پای ایرانیان

شناسایی شكل پای ایرانیان

پنج آزمایشگاه پیش بالینی در 5 دانشگاه منتخب كشور راه اندازی می شود

پنج آزمایشگاه پیش بالینی در 5 دانشگاه منتخب كشور راه اندازی می شود

عملكرد پژوهشی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹

عملكرد پژوهشی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹
در سه نامه جداگانه از سوی وزیر میراث فرهنگی؛

مراتب ثبت ملی ۱۲ میراث فرهنگی ناملموس زنجان ابلاغ گردید

مراتب ثبت ملی ۱۲ میراث فرهنگی ناملموس زنجان ابلاغ گردید
یك هفته با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛

كشف 3 اثر تاریخی در بوشهر، انتقال 28 شی ء 3 دوره تاریخی از اتریش

كشف 3 اثر تاریخی در بوشهر، انتقال 28 شی ء 3 دوره تاریخی از اتریش
وزیر اطلاعات:

مجاهدت های خاموش به زبان هنر و ادبیات معرفی شود

مجاهدت های خاموش به زبان هنر و ادبیات معرفی شود

تعمیر كولر گازی در تهران

تعمیر كولر گازی در تهران

نمایشگاه روایت نقش در فضای مجازی فرهنگستان هنر

نمایشگاه روایت نقش در فضای مجازی فرهنگستان هنر
عضو هیئت علمی مركز تحقیقات ایدز ایران اعلام كرد

با انتشار كرونا دستیابی به اهداف برنامه ۹۰۹۰۹۰ به تعویق افتاد

با انتشار كرونا دستیابی به اهداف برنامه ۹۰۹۰۹۰ به تعویق افتاد

نقش دعا در زندگی انسان موضوع كنگره امام سجاد(ع)

نقش دعا در زندگی انسان موضوع كنگره امام سجاد(ع)
جاوید شو