آرشیو مطالب : صفحه ی ۳

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد

چاپ سالانه 70 هزار مقاله در كشور

چاپ سالانه 70 هزار مقاله در كشور

اجاره ماشین در تهران و سراسر ایران

اجاره ماشین در تهران و سراسر ایران

زنگ زرد چیست؟

زنگ زرد چیست؟

۴۵ اثر در لیست آثار ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی كشور ثبت گردید

۴۵ اثر در لیست آثار ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی كشور ثبت گردید
وزیر علوم تاكید كرد

لزوم تشكیل گروه های پژوهشی هدفمند توسط اساتید دانشگاه ها

لزوم تشكیل گروه های پژوهشی هدفمند توسط اساتید دانشگاه ها
در یك مطالعه بررسی شد

تأثیر كمبود ویتامین D در شدت سرگیجه

تأثیر كمبود ویتامین D در شدت سرگیجه
رحیمی تاكید كرد

لزوم كاربردی شدن تحقیقات

لزوم كاربردی شدن تحقیقات

عواملی كه موجب بروز عوارض بیماری دیابت می شود

عواملی كه موجب بروز عوارض بیماری دیابت می شود

لزوم كاربردی شدن پژوهشها در حوزه دین و سلامت

لزوم كاربردی شدن پژوهشها در حوزه دین و سلامت
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

1 و نیم میلیون صندلی خالی در دانشگاه ها

1 و نیم میلیون صندلی خالی در دانشگاه ها
جاوید شو