مطالب جاوید شو

در قالب یك مقاله بررسی شد

مروری بر بیماری های عفونی نوپدید سال های اخیر و علت آنها

مروری بر بیماری های عفونی نوپدید سال های اخیر و علت آنها

سایبان باكس و سایبان پنجره

سایبان باكس و سایبان پنجره
سرمایه گذاری دولت آلمان روی جوانان پاكستانی؛

وقتی اقبال لاهوری موجب شد همه راه ها به آلمان ختم شود!

وقتی اقبال لاهوری موجب شد همه راه ها به آلمان ختم شود!
ادعایی كه بر اساس نتیجه برخی مطالعات مطرح شد

افزایش ریسك عفونت با ماسك های پارچه ای

افزایش ریسك عفونت با ماسك های پارچه ای
نتایج یك پژوهش نشان داد

راهكاری برای بهتر شدن عملكرد گشت های انتظامی

راهكاری برای بهتر شدن عملكرد گشت های انتظامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

نقش حوزه هنری در پاسداشت دفاع مقدس بی بدیل است

نقش حوزه هنری در پاسداشت دفاع مقدس بی بدیل است
پرونده تمنای شهرت -۱

امپریالیسم تیك آبی در عصر نمایش

امپریالیسم تیك آبی در عصر نمایش

موفقیت به روایت دكتر میثم شكری ساز

موفقیت به روایت دكتر میثم شكری ساز
رئیس پژوهشگاه غدد دانشگاه علوم پزشكی تهران مطرح كرد

اهمیت نقش میكروبیوتای دستگاه گوارش در دوران همه گیری كووید19

اهمیت نقش میكروبیوتای دستگاه گوارش در دوران همه گیری كووید19
ابراهیمی تركمان و سفیر روسیه تاكید كردند؛

لزوم توسعه روابط ایران و روسیه با موافقت نامه های فرهنگی

لزوم توسعه روابط ایران و روسیه با موافقت نامه های فرهنگی
جاوید شو