آرشیو مطالب : خانه هنرمندان


گذر فرهنگی در هفته ای كه گذشت

گذر فرهنگی در هفته ای كه گذشت

خانه هنرمندان ایران میزبان نقاشی كودكان تهران می شود

خانه هنرمندان ایران میزبان نقاشی كودكان تهران می شود

تسلیت خانه هنرمندان ایران برای درگذشتگان سقوط هواپیما

تسلیت خانه هنرمندان ایران برای درگذشتگان سقوط هواپیما

همكاری تولیدكننده ها و طراحان پوشاك در جشنواره مد و لباس دیبا

همكاری تولیدكننده ها و طراحان پوشاك در جشنواره مد و لباس دیبا

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ابقا شد

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ابقا شد

ایرج راد رئیس شورایعالی خانه هنرمندان ایران شد

ایرج راد رئیس شورایعالی خانه هنرمندان ایران شد

جشنواره ای برای الگوسازی نقوش ایرانی

جشنواره ای برای الگوسازی نقوش ایرانی

هفته فرهنگی تركمنستان در ایران فرصتی برای توسعه مسائل فرهنگی و سایر روابط است

هفته فرهنگی تركمنستان در ایران فرصتی برای توسعه مسائل فرهنگی و سایر روابط است
در آستانه گشایش هفته فرهنگی

تشریح برنامه های هفته فرهنگی تركمنستان از زبان رایزن فرهنگی ایران

تشریح برنامه های هفته فرهنگی تركمنستان از زبان رایزن فرهنگی ایران

اعلام برنامه های روزهای فرهنگی تركمنستان در ایران

اعلام برنامه های روزهای فرهنگی تركمنستان در ایران

برنامه های فرهنگی تركمنستان در ایران

برنامه های فرهنگی تركمنستان در ایران
جاوید شو