آرشیو مطالب : خانه هنرمندان


جشن تولد بعد از مرگ

جشن تولد بعد از مرگ

زیرمتن با زالاوا کلید می خورد

زیرمتن با زالاوا کلید می خورد
جزییات بدرقه پیكر زنده یاد بابك برزویه اعلام شد؛

وداع با پیکر عکاس فقید سینما و مطبوعات در خانه هنرمندان ایران

وداع با پیکر عکاس فقید سینما و مطبوعات در خانه هنرمندان ایران

نسخه جدید مجموعه اشعار تبری نیما منتشر گردید

نسخه جدید مجموعه اشعار تبری نیما منتشر گردید

۲۰۰ روز برای مردم، آموزش مجانی هنر در ۷۲ شهرستان، دیدار رئیس جمهور با هنرمندان تجسمی

۲۰۰ روز برای مردم، آموزش مجانی هنر در ۷۲ شهرستان، دیدار رئیس جمهور با هنرمندان تجسمی
گشتی در اخبار تئاتر؛

ماندن معافیت مالی هنرمندان و بازگشت مارادونا به صحنه تئاتر

ماندن معافیت مالی هنرمندان و بازگشت مارادونا به صحنه تئاتر
گشتی در اخبار تئاتر؛

از تفاهمنامه جشنواره سردار آسمانی تا نمایشی از ایران در برادوی

از تفاهمنامه جشنواره سردار آسمانی تا نمایشی از ایران در برادوی

شكوه و شریف میزبان گالری گردان پایتخت

شكوه و شریف میزبان گالری گردان پایتخت

گذر فرهنگی در هفته ای كه گذشت

گذر فرهنگی در هفته ای كه گذشت

خانه هنرمندان ایران میزبان نقاشی كودكان تهران می شود

خانه هنرمندان ایران میزبان نقاشی كودكان تهران می شود

تسلیت خانه هنرمندان ایران برای درگذشتگان سقوط هواپیما

تسلیت خانه هنرمندان ایران برای درگذشتگان سقوط هواپیما

همكاری تولیدكننده ها و طراحان پوشاك در جشنواره مد و لباس دیبا

همكاری تولیدكننده ها و طراحان پوشاك در جشنواره مد و لباس دیبا

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ابقا شد

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ابقا شد

ایرج راد رئیس شورایعالی خانه هنرمندان ایران شد

ایرج راد رئیس شورایعالی خانه هنرمندان ایران شد

جشنواره ای برای الگوسازی نقوش ایرانی

جشنواره ای برای الگوسازی نقوش ایرانی

هفته فرهنگی تركمنستان در ایران فرصتی برای توسعه مسائل فرهنگی و سایر روابط است

هفته فرهنگی تركمنستان در ایران فرصتی برای توسعه مسائل فرهنگی و سایر روابط است
در آستانه گشایش هفته فرهنگی

تشریح برنامه های هفته فرهنگی تركمنستان از زبان رایزن فرهنگی ایران

تشریح برنامه های هفته فرهنگی تركمنستان از زبان رایزن فرهنگی ایران

اعلام برنامه های روزهای فرهنگی تركمنستان در ایران

اعلام برنامه های روزهای فرهنگی تركمنستان در ایران

برنامه های فرهنگی تركمنستان در ایران

برنامه های فرهنگی تركمنستان در ایران
جاوید شو