آرشیو مطالب : انسان شناسی

رئیس آكادمی مطالعات ایرانی لندن:

شرح مثنوی علامه جعفری مهم ترین اثر عرفانی به زبان هنر است

شرح مثنوی علامه جعفری مهم ترین اثر عرفانی به زبان هنر است
در قالب یك پژوهش بررسی شد؛

الگوهای غذایی ایرانی ها در گذر تاریخ

الگوهای غذایی ایرانی ها در گذر تاریخ
تعطیلی همه چیز در پهناورترین كشور دنیا؛

پیامد فرهنگی كرونا در روسیه و راهكارهای جلوگیری از افسردگی جمعی

پیامد فرهنگی كرونا در روسیه و راهكارهای جلوگیری از افسردگی جمعی
مروری بر عملكرد رئیس پیشین موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی؛

آن چه بر قدیمی ترین موسسه پژوهشی دانشگاه تهران گذشت

آن چه بر قدیمی ترین موسسه پژوهشی دانشگاه تهران گذشت
مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان در دانشگاه، جامعه مدنی و حوزه عمومی

از شهروندی مدنی تا شهروندی دانشگاهی

از شهروندی مدنی تا شهروندی دانشگاهی
مقاله ای به قلم لووی و ترجمه هومن حسین زاده

روسو و رومانتیسم اعتراضی فرهنگی به تمدن مدرن و سرمایه داری

روسو و رومانتیسم اعتراضی فرهنگی به تمدن مدرن و سرمایه داری
با سخنرانی جبار رحمانی و سعید طاووسی مسرور

آیین های مردمی در فضای عمومی شهر بررسی می شود

آیین های مردمی در فضای عمومی شهر بررسی می شود

بررسی فضاهای عمومی شهر و میراث فرهنگی در پژوهشگاه فرهنگ

بررسی فضاهای عمومی شهر و میراث فرهنگی در پژوهشگاه فرهنگ

پیاده روی اربعین رویدادی مردمی در جمهوری آذربایجان

پیاده روی اربعین رویدادی مردمی در جمهوری آذربایجان
در فضای مجازی

نظر كاربران درباره خلبان زن

نظر كاربران درباره خلبان زن
در قالب یك نشست از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

برگزاری یكشنبه های انسان و فرهنگ

برگزاری یكشنبه های انسان و فرهنگ
در رونمایی از ترجمه ایتالیایی ادیان در خدمت انسان مطرح شد؛

روش تربیتی ما دیگری ستیز است، انسان سازی، دغدغه مهم امام صدر

روش تربیتی ما دیگری ستیز است، انسان سازی، دغدغه مهم امام صدر
گفت وگوی مهر با مجتبی گلستانی؛

ادبیات داستانی ایران دیگری ساز است، خصلت خودانتقادی نداریم

ادبیات داستانی ایران دیگری ساز است، خصلت خودانتقادی نداریم
در گزارش جاوید شو مطرح شد

واكنش یك جامعه شناس به ماجرای تصادف پورشه ها در اصفهان

واكنش یك جامعه شناس به ماجرای تصادف پورشه ها در اصفهان

دانشنامه فرهنگ، هنر و تمدن كردستان رونمایی گردید

دانشنامه فرهنگ، هنر و تمدن كردستان رونمایی گردید

شب باجلان فرخی برگزار می گردد

شب باجلان فرخی برگزار می گردد
در مراسم بزرگداشت از محمود زند مقدم مطرح شد

به راحتی از مداخله در زندگی آدمها صحبت می گردد

به راحتی از مداخله در زندگی آدمها صحبت می گردد

بزرگداشت پژوهشگر مردم مدار برگزار می گردد

بزرگداشت پژوهشگر مردم مدار برگزار می گردد
جاوید شو