در دومین دور گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم مطرح شد:

تثبیت صلح جویی و عدالت خواهی با التزام به باورهای دینی امكان دارد

تثبیت صلح جویی و عدالت خواهی با التزام به باورهای دینی امكان دارد

به گزارش جاوید شو رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دومین دور گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم اظهار داشت: تثبیت صلح جویی و عدالت خواهی تنها با التزام به باورهای دینی و ارزش های انسانی امكان دارد.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابوذر ابراهیمی تركمان در دومین دور گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم با مبحث «صلح و عدالت از دیدگاه اسلام و هندوئیزم» اظهار داشت: خرسندم كه این فرصت بسیار مغتنم فراهم آمد كه دور دوم گفتگو با اندیشمندان هندی را در تهران و در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار نماییم. این سازمان و شورای روابط فرهنگی هند به دنبال توافقی كه در سال ۱۳۹۵ در تهران و در حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر هند امضا كردند، بنیانگزار گفت وگوهای دینی ارزشمندی بین اندیشمندان و رهبران مسلمان از ایران و آیین هندوئیزم از هندوستان شدند.
وی افزود: اجلاس اول گفت وگوی دینی تحت عنوان «معنویت از دیدگاه اسلام و هندوئیزم» در سال ۲۰۱۷ میلادی در دهلی نو انجام شد كه بسیار موفقیت آمیز بود و شناخت خوبی را بین طرفین از یكدیگر ایجاد كرد.
عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی اضافه كرد: انسان، عاشق كمال است اما در درون او خصلت هایی وجود دارد كه او را در تشخیص كمال گرفتار اشتباه می كند. خصلت هایی چون خود برتر بینی و خواهش های نفسانی و شهوانی باعث می شود تا نتواند كمال حقیقی را در یابد. وظیفه ادیان این است كه این خصلت ها را كنترل كند تا مانع تشخیص حقیقت كمال را نداشته باشند.
وی همچنین، بیان كرد: قوه تشخیص انسان برپایه توهمات و تخیلات ناصحیح به انحراف كشیده می شود و بنابراین گاه شخصیت های بزرگ علمی هم در این تشخیص به بیراهه می روند و گرفتار اشتباهاتی می شوند كه برای دیگران فهم چنین خطایی بسیار مشكل است.
ابراهیمی تركمان تاكید كرد: صلح و عدالت هم از زمره همین كمالات است. انسان پاك و پایبند اخلاق به صورت طبیعی به عدالت و صلح گرایش دارد، از همین رو هیچ گاه در باره خود بی عدالتی و خشونت را نمی پذیرد اما به علت رشد رذیلت های اخلاقی، هاله ای بر دور عقل و خرد او به جا می آورد تا نتواند صلح و عدالت را برای دیگران به رسمیت بشناسد تا جایی كه خودش از صلح و عدالت منتفع شود آنرا خوب شمرده و اگر خودش از صلح و عدالت متضرر شود، آنرا شر می پندارد.
ایشان در ادامه سخنانش اضافه كرد: تثبیت صلح جویی و عدالت خواهی تنها با التزام به باورهای دینی و ارزش های انسانی امكان دارد و توقف در ظواهر آموزه‎ های دینی، پوسته ای را پدید می آورد كه فاقد هسته است و جز هدایت انسان به سمت انجام مراسم و تشریفات دینی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
ابراهیمی تركمان اظهار داشت: التزام عملی به این مفهوم است كه فرد دین دار به آنچه كه دین از او خواسته، عمل كند و عمل همواره فرع بر باور است و جنس باور از جنس عمل و آگاهی است.
عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار نمود: روشن است كه دانش و دانستن فقط بخشی از راه رسیدن به كمال است نه تمام آن. بنابراین گاه در میان دانشمندان هم كه به حقیقت مسئله آگاهی دارد و عمل منتهی به كمال پدید نمی آید. امام علی (ع) می فرماید: چه بسیار عالمی كه جهل او، او را به نابودی می كشاند و علم او، هیچ سودی برای او نخواهد داشت.
وی ادامه داد: صلح و عدالت، كمال است و دستیابی به كمال نه تنها به علم و آگاهی نیاز دارد بلكه باید حركت به سمت كمال انجام شودو امروز در كنار فقر دانشی نیست بلكه فقر حركتی است، حركت و جزء با التزام به عمل و علم و آگاهی ممكن نیست.
عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در انتهای سخنان خود، تصریح كرد: بنده در این چند دقیقه كلیاتی در باب صلح و عدالت و رابطه آنها با یكدیگر و موانع و شرایط تحقق این دو مؤلفه و نیاز مهم جامعه بشری را ذكر كردم و مطمنا اساتید معزز، در مقالات خود به خوبی به تشریح مبحث خواهند پرداخت و نتایج ملموسی از این گفت وگوها حاصل خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی تسخیری- رئیس مركز گفت وگوی ادیان و فرهنگ های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی با اشاره به دور اول این گفت وگوها اظهار داشت: دور اول گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم تحت عنوان «معنویت از دیدگاه اسلام و هندوئیزم» در آبان ماه سال ۱۳۹۶ برابر با سال ۲۰۱۷ در دهلی نو و به میزبانی شورای تحقیقات فلسفه هند كه در آن زمان جناب پرفسور بات ریاست آنرا به عهده داشتند، با موفقیت برگزار گردید و اندیشمندان دو طرف نقطه نظرات پرارزش خویش را به اشتراك گذاشتند.
وی اظهار نمود: مبحث اصلی دور دوم گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم، «صلح و عدالت از دیدگاه اسلام و هندوئیزم» است كه اندیشمندان و اساتید هندی و ایرانی به ارائه مقالات و پژوهش های علمی خود در این زمینه می پردازند.
تسخیری ابراز امیدواری كرد، دور دوم این گفت وگوها هم با حضور و مشاركت فعال اندیشمندان دو طرف به خوبی برگزار گردد و از رهگذر این گفت وگوهای سازنده، هم شناخت طرفین از دیدگاه های همدیگر بیشتر شود و هم همكاریهای دو جانبه از شتاب و عمق بیشتری برخوردار شود.

رامش چندرا سینها: امام خمینی(ره) خواستار اجرای عدالت در جامعه بود
رامش چندرا سینها- رئیس شورای تحقیقات فلسفه هند- در سخنرانی خود در دومین دور گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم كه با مبحث صلح و عدالت در دیدگاه اسلام و هندوئیزم برگزار شد، بیان كرد: دین انسان را به خداوند نزدیك می كند چون دین كاركرد خلاقانه و نوآورانه دارد.
وی ادامه داد: تقرب به خداوند موضوعی است كه پیامبران الهی به آن تاكید دارند. در همین راستا بشر هم مشتاق نزدیك شدن به خداوند است. این مورد در ادیان هندوستان به شكل «سن كراچا» مطرح است.
رئیس شورای تحقیقات فلسفه هند در توضیح این عبارت، تاكید كرد: اتحاد با خداوند در این عبارت مفهوم پیدا می كند. انسان از این طریق به یك ارتقای معنوی دست می یابد و به خدا نزدیكتر می شود. آنچه از ادیان ابراهیمی درك می شود، این است كه انسان نمی تواند با خداوند یكی شود. اقبال لاهوری در اینباره مطرح كرده است كه وحدت وجود با خداوند قابل ایجاد نیست.
وی همچنین، اظهار داشت: بنا به قول اقبال، انسان خدا نیست و از خدا هم جدا نیست. در مكتب هندوئیزم، یك خدا در تمام روح ها و تمام هستی وجود دارد. تفاوت و تبعیض در این مكتب مجاز نیست. عدالت در برابری طبقات پایین و متوسط جامعه با دیگر طبقات باید ایجاد شود و این افراد در مركز جوامع قرار بگیرند.
رئیس شورای تحقیقات فلسفه هند درباره همبستگی اسلامی از منظر امام خمینی(ره) اظهار داشت: ایشان از برابری همه انسان ها و مستضعفان سخن گفته است و تاكید دارد كه مستضعفان جهان باید در مقابل قدرت های جهان بپا خیزند. امام خمینی(ره) بین مستضعفان و مستكبران تمایز قائل شد و خواستار آن بود كه عدالت در معنای واقعی خود متجلی شود.
رامش چندرا سینها تاكید كرد: در هندوئیزم هم از افرادی كه مورد تبعیض قرار گرفته اند، یاد شده است كه باید ساختارشكنی كنند و تبعیض بین یك بشر با بشر دیگر و یك جامعه با جامعه دیگر وجود نداشته باشد.
رئیس شورای تحقیقات فلسفه هند همچنین، اظهار داشت: عدالت، بالا كشیدن طبقات مستضعف و قرار دادن آنها در مركز جوامع است، بگونه ای كه برای این كار باید ساختارشكنی نظام ارزشی پدید آید. روح سخن امام خمینی(ره) این بود كه عدالت در بهسازی طبقات پایین جامعه است. اقشار هر طبقه باید باردیگر ساخته شوند. عدالت در بازسازی جامعه پدیدار می شود و طبقات پایین در مركز قرار می گیرند.

وجود مشتركاتی بین اسلام و هندوئیزم
وی تصریح كرد: با ساختارشكنی می توان نظام ارزشی جدیدی را خلق كرد. ما باید به كرامت تفاوت ها احترام بگذاریم. در همین راستا هویت دینی قرآن را نمی توان از دست داد. ما اعتقاد داریم مشتركاتی بین اسلام و هندوئیزم وجود دارد.
رامش چندرا سینها با تاكید بر تداوم این دور از گفت وگوهای دینی خاطرنشان كرد: موضع من در اینباره آن است كه به دیگران احترام می گذاریم تا بتوانیم زندگی نماییم و دنیا را به مكانی خوب تبدیل نماییم و قدرت معنوی را هم رشد دهیم. زمانی عدالت ایجاد می شود كه نقش سازنده دین برجسته شود.

آیت الله تسخیری: گفت وگوی ادیان ضرورتی برای صلح و محبت جهانی است
آیت الله محمدعلی تسخیری- مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام - در سخنرانی خود در دومین دور گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم با مبحث «صلح و عدالت از دیدگاه اسلام و هندوئیزم» با تاكید بر به انتها رسیدن مخاصمه دو كشور هند و پاكستان در منطقه كشمیر، اظهار داشت: دین می تواند در خدمت صلح انسان ها قرار گیرد و امیدوارم بتوان با گفت وگوی بین ادیان مسیر صلح و محبت را در میان انسان ها و كشورها ایجاد كرد.
وی بیان كرد: این نشست در ارتباط با اسلام و هندوئیزم و نظرات این دو گرایش در ارتباط با صلح و عدالت است ولی من معتقد هستم با عنایت به عصری در آن هستیم هر پژوهشگر با ایمانی به فطرت انسانی اعتقاد كامل دارد.
مشاور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در امور جهان اسلام اضافه كرد: در حال حضر ما باید در مورد فطرت انسانی تمركز داشته باشیم و با این فطرت الهی كه مشترك تمام انسان ها و بویژه ادیات است، صلح و محبت را در میان انسان ها بوجود بیاوریم.
آیت الله تسخیری در ادامه، اظهار نمود: معتقد هستم اگر علما و دانشمندان به سمت شناخت فطرت انسانی قدم برداند مفهوم عدالت بهتر شناخته خواهد شد و فطرت انسان ها را به ارزش ها هدایت خواهد یافت.
وی افزود: ارزش ها به اقتضائی تقسیم می شوند، ولی برخی از ارزش ها بالاتر از این ارزش های اقتضائی هستند و علت تامه این ارزش ها هستند كه عدالت از این سخن است و نمی توان علت تامه را تصور كرد، ولی به معلول پی نبرد.
آیت الله تسخیری خاطرنشان كرد: اگر صلح از عدالت جدا شود ظالمانه خواهد شد، چون كه عدالت علت تامه صلح است و ارزش ها اقتضایی وقتی با عدالت تصادم نكند قابلیت ارزش خواهد داشت.
مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام تاكید كرد: از نظر اسلام فطرت انسانی هیچ موقع تصادم پیدا نخواهد كرد و در اسلام آمده است فطرت انسانی را جلا دهد و انسان را در راه فطرت پاك خود قرار دهد.
آیت الله تسخیری در پایان، تصریح كرد: اسلام صلح را مطرح می كند و تاكید دارد كه اگر دشمن مسلمین مبادرت به صلح و یا تمایل به صلح داشت، بپذیرید و اظهار صلح كنید و درگیری را رها كنی.

اسلام دین صلح است
ابهی كمار سینگ- رایزن فرهنگی كشور هند در ایران - در سخنرانی خود در دومین دور گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم كه با مبحث صلح و عدالت در دیدگاه اسلام و هندوئیزم برگزار شد، اظهار داشت: اگر به جهان نگاه نماییم به یك وحدت دست می یابیم و همه اجزاء در جای خود قرار دارد.
وی ادامه داد: بنده به اینكه اسلام دین صلح است، اعتقاد دارم. اسلام به مفهوم عشق، همنوع دوستی و حسن نیت است.
رایزن فرهنگی كشور هند در ایران اظهار نمود: صلح، عدالت و برابری با هم در یك مسیر حركت می كنند و ایده صلح در هندوئیزم یك نظریه اساسی است.
ایشان در ادامه سخنانش، تاكید كرد: مسئله نابرابری انسان ها با ورود اسلام در هند اصلاح گردید و پیروان هندوئیزم و اسلام هر دو در صلح زندگی كرده اند.
دومین دور گفت وگوهای دینی اسلام و هندوئیزم با مبحث «صلح و عدالت از دیدگاه اسلام و هندوئیزم» با حضور ابوذر ابراهیمی تركمان- رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- آیت الله محمدعلی تسخیری- مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام- حجج اسلام علی یونسی- مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی- و پارسانیا- عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، غلامرضا اعوانی- فیلسوف ایرانی، فتح الله مجتبائی-عضو فرهنگستان ادب فارسی- و سیدیشهور رامیش وار بات- رئیس سابق شورای تحقیقات فلسفی هند- به همراه تعدادی از اندیشمندان و اساتید آیین هندو در حوزه ریاست این سازمان برگزار گردید.1398/06/06
13:39:33
5.0 / 5
4551
تگهای خبر: فرهنگ , موزه
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو