در اولین جلسه ستاد مهندسی فرهنگی صورت گرفت

تدوین آیین­ نامه داخلی و اولویت های حوزه فرهنگ

تدوین آیین­ نامه داخلی و اولویت های حوزه فرهنگ

به گزارش جاوید شو اولین نشست ستاد مهندسی فرهنگی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید.


به گزارش جاوید شو به نقل از مهر، سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از برگزاری اولین نشست ستاد مهندسی فرهنگی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اطلاع داد. ۱۸ سال از طرح مبحث مهندسی فرهنگی توسط مقام معظم رهبری می گذرد عاملی خاطرنشان كرد: نزدیك به ۱۸ سال از طرح مبحث مهندسی فرهنگی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می گذرد كه به دنبال آن تلاش های مستمری در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت. مشاركت ۳۰۰۰ نفر در تدوین سند مهندسی فرهنگی وی ادامه داد: تابحال نزدیك به ۳۰۰۰ نفر از كارشناسان در رشته های مختلف در تدوین سند مهندسی فرهنگی مشاركت داشته اند و ۳۴ جلسه از جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی به بررسی و تصویب این سند اختصاص داشته است. ابلاغ سند مهندسی فرهنگی برای بار دوم در سال ۱۳۹۳ توسط رئیس جمهور عاملی اظهار نمود: این سند برای بار دوم در سال ۱۳۹۳ توسط رئیس جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است و به دنبال آن تشكیل ستاد راهبری سند مهندسی فرهنگی بعنوان نخستین گام اجرایی سازی سند توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردیده است. برگزاری اولین نشست ستاد راهبری مهندسی فرهنگی شنبه ۲۹ تیرماه وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ اخیر رئیس محترم جمهوری به معاون اول، ریاست ستاد مهندسی فرهنگی كشور بر عهده معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و اولین نشست ستاد راهبری مهندسی فرهنگی كشور روز شنبه ۲۹ تیرماه برگزار می شود. تدوین آئین نامه داخلی و تصویب اولویت ها؛ نخستین دستور ستاد مهندسی فرهنگی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: نخستین دستور ستاد مهندسی فرهنگی اقدامات اولیه برای تدوین آئین نامه داخلی، تصویب اولویت های منطبق با مفاد سند مهندسی فرهنگی كشور و روزآمد سازی تقسیم كار ملی برای اجرایی سازی اهداف سند مهندسی فرهنگی كشور است. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: برخی نسبت به مفهوم «مهندسی فرهنگی» تصور دارند كه مهندسی فرهنگی نوعی دستكاری در حوزه فرهنگ برای اهداف انحصاركننده است كه چنین نیست. وی افزود: مهندسی در ادبیات ما ریشه هزاره ای دارد و به معنای محاسباتی عمل كردن است كه نوعی رویكرد سیستمی و نگاه نظام مند و یكپارچه به حوزه های مختلف را شامل می شود. و مهندسی فرهنگی هم به معنای رویكرد علمی، برنامه ای با رویكرد مدیریت یكپارچه و منطقی فرهنگ است. یكی از زیرساخت های مهم اجتماعی ما زیرساخت فرهنگی است. به زیرساخت های فرهنگی شهری هم بایستی توجه داشته باشیم وی افزود: همانطور كه ما در زیرساخت های شهری به زیرساخت محیط زیستی، سلامت آب و هوا و زیرساخت های خدمتات شهری نیاز داریم، به زیرساخت های فرهنگی شهری هم نیازمند هستیم. در این نگاه مهندسی فرهنگی یك چیدمان فرهنگی است كه در پرتو آن فرد و جامعه از احساس آرامش و زندگی در یك محیط امن و سالم اسلامی برخوردار باشد. عاملی اضافه كرد: سند مهندسی فرهنگی سند جامعی است كه موضوعاتی چون سبك زندگی و خانواده، نشاط اجتماعی، روابط بین المللی و جهانی حوزه فرهنگ و ارتباطات درونی حوزه فرهنگ را مورد توجه قرار می دهد. وی افزود: ۱۳ راهبرد كلان ملی و نزدیك به ۱۱۲ برنامه كلان ملی و بیشتر از ۳۵۰ برنامه اقدام كلان ملی در این سند مورد توجه قرار گرفته است و می توان گفت تابحال در حوزه فرهنگ كاری به دقت اینچنینی صورت نگرفته است. دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: تغییرات و تحولات كنونی حوزه فرهنگ بسیار سریع است و از همین رو اسناد موجود همگی به شكلی منعطف و به لحاظ روزآمد سازی ادامه دار خواهد بود. نگاه مهندسی فرهنگی را می توان نگاهی پویا متناسب با شرایط اجتماعی تلقی كرد وی ادامه داد: تشكیل ستاد راهبری مهندسی فرهنگی برای همین هدف است كه بتواند در قالب تعیین شده توسط سند و یا حتی برای باز نگری در قالب تعیین شده متناسب با مقتضیات موجود عمل كند و از همین منظر نگاه مهندسی فرهنگی را می توان نگاهی پویا تلقی نمود كه متناسب با شرایط اجتماعی و اولویت های فرهنگی عمل می كند. مهمترین خصلت جامعه ایرانی خانواده گرایی است عاملی اظهار داشت: مهمترین خصلت جامعه ایرانی خانواده گرایی است و یكی از مطالبات خانواده های ایران این است كه در یك فرهنگ سالم و نظام اخلاقی مناسب زندگی كنند.
وی ادامه داد: یكی از ۱۳ راهبرد كلان سند مهندسی فرهنگی كشور حوزه اخلاق و مسئولیت اجتماعی است. دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بندهای سند مهندسی فرهنگی كشور اظهار داشت: نگاه سند مهندسی فرهنگی كشور نگاهی كاملاً معطوف به مسائل اصلی جامعه است.
وی ادامه داد: موضوعاتی همچون احترام به قانون، كار گروهی و جمعی، احترام اجتماعی و … همگی در روح سند و محور كانونی سند مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته اند. عاملی اظهار داشت: ریاست ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی كشور با رئیس جمهور و در غیاب ایشان با معاون اول ایشان است. تشریح تركیب ستاد مهندسی فرهنگی وی ادامه داد: وزیر كشور، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، وزیر بهداشت و درمان، وزیر ورزش و امور جوانان، وزیر آموزش و پرورش، رؤسای كمیسیون مربوطه مجلس مثل كمیسیون آموزش و تحقیقات و كمیسیون فرهنگی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، یكی از معاونین قوه قضائیه، چهار نفر نماینده از شورایعالی انقلاب فرهنگی و دو نفر نماینده از شورایعالی حوزوی از اعضای ستاد راهبری مهندسی فرهنگی كشور هستند كه نشان داده است تمامی دست اندركاران حقیقی و حقوقی در حوزه فرهنگ در فرایند تصمیم گیری ستاد راهبری نقش دارند. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: حوزه فرهنگی بعنوان حوزه مشاركت اجتماعی و حوزه انگیخته بودن تك تك اعضای جامعه بشمار می رود كه با نگاه آگاهی آفرینی در بین اعضای جامعه و همینطور توانمندسازی منجر به تشخیص هدف های خویش را مدنظر دارد. وی افزود: انسان امروزی كه با عنایت به فضای جدید قدرت كنشگری گسترده و ارتباط گیری با حدود ۶۰ میلیون رسانه را در اختیار دارد، اساسا با مشكلات جدیدی روبروست كه برای حل آنها بایستی فضایی چون مهندسی فرهنگی ترسیم می شد. نیازمند سواد فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر اندیشه و ارزش های اسلامی هستیم دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار نمود: ما نیازمند سواد فرهنگی و اجتماعی هستیم كه مبتنی بر اندیشه و ارزش های اسلامی بتواند فضای سالم و پاكی را برای اعضای اجتماع ایجاد كند و این مهم در برنامه های ستاد مهندسی فرهنگی كشور وجود دارد. قوانین و مقرراتی فرهنگی مجلس می تواند از مفاد سند مهندسی فرهنگی استخراج شود وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه فرهنگی اجتماعی بایستی متناسب با سند مهندسی فرهنگی تدوین شود و اگر قوانین و مقرراتی در حوزه فرهنگی مورد نیاز مجلس شورای اسلامی باشد می تواند از مفاد سند مهندسی فرهنگی استخراج شود. تشریح اجزای سند مهندسی فرهنگی عاملی اظهار داشت: سند مهندسی فرهنگی كشور از ۷ فصل تشكیل شده است كه فصل اول آن به عرضه توضیحات راجع به خود سند می پردازد و فصل دوم آن ارزش ها و اصول حاكم بر مجموعه برنامه های سند مهندسی فرهنگی كشور است را تبیین می كند. وی افزود: در فصل سوم سند مهندسی فرهنگی كشور چشم انداز فرهنگی كشور در آینده ترسیم شده است كه همان استقرار جامعه اسلامی در نگاه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری به حساب می آید. دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: فصل چهارم این سند اهداف فرهنگی كشور و فصل پنجم اولویت های فرهنگی پیشبینی شده در سند را تبیین كرده است كه امكان دارد بر اساس مطالعات جدید و با عنایت به ظرفیت های امروزی بازنگری و روزآمد شود. وی ادامه داد: در فصل ششم سند مهندسی فرهنگی راهبردهای كلان، برنامه های كلان و اقدامات ترسیم شده است كه بر این اساس ۱۳ راهبرد كلان، ۱۱۲ راهبرد ملی و ذیل هر راهبرد ملی برنامه اقدام اجرایی طراحی شده است. عاملی اظهار داشت: فصل هفتم سند مهندسی فرهنگی هم با عرضه چارچوب نهادی سند وظایف ستاد و همینطور چگونگی مدیریت ستاد در سطح ملی را تبیین كرده است. شورای فرهنگ عمومی ستاد استانی نقشه مهندسی فرهنگی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان كرد: ما در جهت اهداف نقشه مهندسی فرهنگی ستاد استانی خواهیم داشت كه بر مبنای مصوبه سند مهندسی فرهنگی مسئولت ستاد استانی بر عهده شورای فرهنگ عمومی استان ها خواهد بود.

1398/05/05
14:09:13
5.0 / 5
4425
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو