در یك مطالعه دانشگاهی مطرح شد

میگرن و روش صحیح درمان آن

میگرن و روش صحیح درمان آن

جاوید شو: سردرد میگرن، یکی از آزاردهنده ترین بیماری هایی است که خیلی از افراد را در طول زندگی گرفتار خود می کند. پژوهشگران کشور اطلاعات مفید و بهادار ای را درباب این مشکل مهم سلامتی ارایه داده اند که می تواند توسط مردم و پزشکان مورد توجه قرار گیرد.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، میگرن یک اختلال و سردرد شایع و ناتوان کننده است کـه حدود ۲۰ درصد از زنان و ۱۰ درصد از مردان را درگیـر خود می کند. بااینکه این بیماری دومین علتی است که موجـب عـدم کارایی در زندگی شده و مسئول ۳ درصد از مراجعات به بخـش اورژانـس در سال است، همچنـان کمتـر مـورد تشـخیص و معالجـه قـرار می گیرد. ازآنجاکه شیوع میگرن بین سنین ۱۸ تا ۴۴ سال شایع تر است، بیشتر، افراد در سنین کار را متأثر می کند. بیش از نیمی از افراد دارای میگرن، این بیماری را به شدت لطمه رسان توصـیف کرده اند که استراحت مطلق در زمان سردرد را ناگزیر می کند.
بنا بر گفته های متخصصان، میگرن با شمار گسترده ای از شکایات چشمی ازجمله اختلال دید و درد چشم هم راه است. این بیمـاری باعـث کـاهش کیفیـت زندگی در رابطه با بینایی می شود. در شـرایطی کـه علایم چشـمی شایان توجه نیستند، بسیار مهمست که متخصصـین چشـم بـه علایم مختلف میگرن توجه نمایند تا بتواننـد شـرح حـال دقیـق همراه با درمان صحیح را اعمال کنند. پاتوفیزیولوژی میگرن پیچیده است و درک مـا از آن در حـال پیشرفت است. سردرد تنها قسمتی از این اختلال پـردازش حسـی است. مرحله اولیـه یـا دوره مقـدماتی این بیماری ممکـن اسـت چندین روز پیش از سردرد شروع شود.
در ارتباط با این بیماری ناتوان کننده، محققانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبادرت به ارائه یک سری اطلاعات پژوهشی کرده اند که در آنها به یافته های جدید در پاتوفیزیولوژی و درمان میگرن پرداخته شده است.
بنابر این اطلاعات پژوهشی، علایم اولیه میگرن شامل تغییر خلق، خمیازه، تمایل شدید به غذا، افزایش ادرار و خستگی هستند. ازآنجاکه این علایم، اختصاصـی نیسـتند، بیش تر به وسیله بیمـاران تشخیص داده نمی شوند. این مرحله که به «اورا» مشهور است، یک ساعت طـول می کشد و بلافاصله پیش از شروع مرحله سردرد است.
خود سردرد، ۴ تا ۷۲ سـاعت به طول می انجامد و سپس وارد مرحلـه پـس از مقـدماتی یا پست درومال می شود که بین ۲۴ تا ۴۸ سـاعت ادامـه می یابد. علایم پست درومال شامل خستگی، اخـتلالات شـناختی و تغییـر خلـق است. در طول این دوره ها، تحریک پذیری بیش ازحد محیطـی ازجمله ترس از نور بطور دائمی وجود خواهد داشت.
محسن آذرمینا، چشم پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همکارش درباب تشخیص میگرن می گویند: «طبقه بندی بین المللی اخـتلالات سـردرد، اسـتانداردی بـرای تشخیص اختلال سردرد میگرنی بوده و هم اکنون در ویـرایش سوم است. دو نـوع اصـلی میگـرن، میگرن با اورا و میگـرن بـدون اورا هستند. میگـرن بـدون اورا، حداقل پنج حمله را جهت تشخیص لازم دارد. انتظـار می رود کـه سردرد بین ۴ تا ۷۲ ساعت رخ دهـد».
بگفته آنها، «بـرای تشـخیص، حـداقل دو مورد از خاصیت های زیر لازم اسـت: یک طرفه، ضـربان دار، شـدت متوسط تا شدید و عدم تحمل فعالیت فیزیکی. علایم همراه شامل حساسیت به محیط و یا ناراحتی های گوارشـی مثل اســتفراغ و یــا حالت تهــوع اســت. درد نیز به طورمعمول در ناحیــه گیجگاهی احساس می شود».
بر طبق این مطالعه، علایم بینایی میگرن شامل موارد زیر هستند: دوبینی، درد چشم و نورگریزی، علایم اتونومیک شامل تـورم پلـک، اشک ریزش، افتادگی پلک و تنگی مردمـک و بالاخره آنیزوکوریا یا گشادشدگی مردمک.
درمان این بیماری نیز شامل درمان مراحل حاد و درمان پیشگیرانه است. بگفته آذرمینا و همکارش، «اولین اقدام در درمان، بهبود عادات سبک و شیوه زندگی است که عدم رعایت آن سـبب افـزایش خطـر بـروز سـردرد می شوند. بیماران باید از خواب منظم، وعده غذایی و آب کافی بهره مند شده و از خوردن بیش ازحد قهوه و الکل اجتناب کنند».
آنها می افزایند: «عامـل شـروع میگرن در هر بیمـار متفـاوت اسـت، امـا به طورمعمول شـامل استرس، غذاهای خاص، الکل، تغییرات در الگوی خواب و تغییـرات آب وهوا است. ثبت واقعه سردرد می تواند در شناخت عامل بـه بیمار کمک نماید و تا آنجـا کـه امکـان دارد بایـد از عامـل سـردرد اجتناب شـود. اگرچـه ایـن روش ها، باعـث کنتـرل بهتـر سـردرد می شوند، ولی هیچ کدام نمی تواند بطور کامـل از بـروز سـردرد پیشگیری کنند».
بنا بر این بیماران بایستی به درمان های پیشگیرانه نیز توجه نمایند. برمبنای نظر مجریان این مطالعه، «پیشگیری، یک قسمت مهم از درمان میگرن است، اما ممکـن است به سادگی هنگام کوشش برای یافتن درمان مؤثر در نـوع حـاد، نادیده گرفته شود. تقریباً ۴۰ درصد از بیماران مبتلابه میگرن نیاز به درمان پیش گیری دارنـد، امـا فقـط ۱۳ درصـد از بیمـاران از داروهای پیشگیری کننده استفاده می کنند».
این پژوهشگران اشاره کرده اند: «میگرن یک اختلال پیچیده و ناتوان کننده است که کمتر مورد تشخیص و درمان قرار می گیرد. چشم پزشکان باید از شکایت های بینایی که با علایم سردرد رخ می دهد، آگاه باشـند. آنها می توانند نقش اساسی در تشخیص و ارجاع جهـت درمـان داشـته باشـند».
بنا بر اطلاعات ارائه شده این مطالعه، هـم چنان که دانـش پـاتوفیزیولوژی افـزایش می یابد، درمان های اختصاصی میگرن سفارش می شوند تا بـار نـاتوانی ایـن اختلال شایع را بکاهند. ممکنست بیماران نسبت بـه بسـیاری از گزینه های درمانی موجود آگاه نباشند و برای درمان مراجعه نکنند. بدین سبب مهمست کادر پزشکی نسبت به درمان های اخیر میگـرن آگاه باشند تا بیماران، بهترین مراقبت های لازم را دریافت نمایند.
گفتنی است این اطلاعات باارزش در «فصل نامه چشم پزشکی بینا» متعلق به بانک چشم جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته اند.
منبع:

1401/01/13
20:14:57
5.0 / 5
307
تگهای خبر: سلامت , كیفیت , متخصص
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو