مركز تحقیقات صدا و سیما آمار داد ؛

برنامه هایی كه نوروز در تلویزیون بیشتر دیده شدند

برنامه هایی كه نوروز در تلویزیون بیشتر دیده شدند

برپایه نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما «عصر جدید» شبکه سه با ۷۰.۵ درصد مخاطب در راس برنامه های تحویل سال قرار گرفت و سریال «نون خ» پربیننده تین سریال نوروزی در هفته اول شد.به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، برپایه نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما ۸۲.۶ درصد از مردم در هفته اول نوروز ۱۴۰۰ بیننده برنامه های مختلف سیما شامل سریال، فیلم سینمایی، مسابقه، سخنرانی، برنامه های گفتگو محور، برنامه های ورزشی و اخبار بوده اند و نصاب سریال های هفته اول نوروز و برنامه های ویژه تحویل سال تلویزیون در سال جدید را فصل سوم نون خ شبکه یک و عصر جدید شبکه سه سیما جابجا کردند.

بر اساس این نظرسنجی در هفته اول نوروز ۱۴۰۰ نصاب سریال ها و ویژه برنامه های تحویل سال در سالهای گذشته شکسته شد و فصل سوم سریال نون خ شبکه یک سیما با ۷۹.۶ درصد مخاطب و رضایت در حد زیاد ۸۹.۳ درصد و ویژه برنامه تحویل سال عصر جدید شبکه سه با ۷۰.۵ درصد مخاطب و رضایت در حد زیاد ۸۷ درصد در صدر سریال های در هفته اول نوروز و ویژه های تحویل سال قرار گرفتند.

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، پس از فصل سوم سریال نون خ شبکه یک سیما، سریال گاندو ۲ از شبکه سه سیما با ۵۵.۸ درصد مخاطب و رضایت ۸۷.۶ درصدی درحد زیاد در رتبه دوم سریال های هفته اول نوروز ۱۴۰۰ قرار گرفته است.

فصل دوم گاندو که هرشب از شبکه سه سیما پخش می شود، اولین تجربه سیما در سریال های نوروز بشمار می رود که در چارچوب امنیتی ایجاد می شود و در کنار سریال های طنز و عاشقانه دیگر شبکه ها دارای مخاطب بالای ۵۰ درصد است و تابحال بالاترین نصاب بیننده و رضایت در سریال های پلیسی و امنیتی را به نام خود ثبت کرده است.

در هفته اول نوروز ۱۳۹۹ فصل ششم سریال پایتخت ۷۴.۹ درصد مخاطب داشت که فصل سوم نون خ با حدود پنج درصد افزایش مخاطب، نصاب آنرا در نوروز ۱۴۰۰ جابجا کرد و گاندو ۲ از شبکه سه هم با ۵۵.۸ درصد مخاطب در هفته اول نوروز سال جاری، مخاطب ۴۲ درصدی سریال طنز دوپینگ در هفته اول نوروز ۹۹ را حدود ۱۴ درصد افزایش داده است.

شبکه یک سیما در هفته اول نوروز درسال ۹۸، ۲۲.۹ درصد مخاطب برای فصل اول نون خ و در هفته اول نوروز سال ۹۷، ۷۵.۷ درصد مخاطب برای فصل پنجم پایتخت را تجربه کرده است.

شبکه سه سیما هم در هفته اول نوروز در سال ۹۸، ۲۵.۶ درصد مخاطب را برای سریال زوج و فرد و در هفته اول نوروز سال ۹۷، ۳۵.۸ درصد مخاطب را برای فصل دوم دیوار به دیوار در کارنامه کاری خود دارد.

براساس این نظرسنجی، سریال هم بازی شبکه دو سیما هم درهفته اول نوروز سال جاری ۲۸.۲ درصد مخاطب با رضایت ۷۵ درصدی درحد زیاد داشته است که در مقایسه با هفته اول نوروز سال ۱۳۹۹ نسبت به سریال طنز کامیون بیشتر از یک درصد افزایش مخاطب داشته است.

نوروز رنگی، سریال طنز شبکه پنج سیما هم درهفته اول نوروز ۱۴۰۰، ۱۸.۴ درصد مخاطب را پای خود نشاند که ۸۲.۶ درصد از آنها درحد زیاد از این سریال رضایت داشتند.

نوروز رنگی با این درصد از مخاطب نصاب سریال های نوروزی شبکه پنج سیما از سال ۹۷ تا کنون را شکسته است؛ سریال هیئت مدیره در سال ۹۷، ۱۳.۵ درصد مخاطب، شش قهرمان و نصفی در سال ۹۸، ۶.۴ درصد مخاطب و میانبر در سال ۹۹، ۹.۳ درصد مخاطب درهفته اول نوروز داشتند.

در هفته اول نوروز ۱۴۰۰ سریال طنز آیتمی دست انداز از شبکه نسیم هم با ۱۷.۵ درصد مخاطب، رضایت ۷۶.۹ درصدی مخاطبان خویش را در حد زیاد به دست آورده است.

نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما در مورد ویژه برنامه های تحویل سال ۱۴۰۰ هم حکایت از رشد بیشتر از دو برابری مخاطبان ویژه برنامه تحویل سال شبکه سه سیما نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد که آنرا در صدر ویژه های تحویل سال جدید قرار داد.

ویژه برنامه تحویل سال شبکه ۳ در سال ۹۹ با عنوان (اتفاق ۹۹) با ۳۱.۲ درصد مخاطب و ویژه برنامه تحویل سال شبکه ۳ در سال ۹۸ هم با اجرای احسان علیخانی ۳۳.۲ درصد مخاطب پای خود نشاند.

پس از ویژه برنامه عصر جدید شبکه ۳، فرمول یک شبکه یک سیما با ۳۰.۴ درصد مخاطب و رضایت ۷۴.۱ درصد در حد زیاد در رتبه دوم ویژه های تحویل سال ۱۴۰۰ قرار گرفت.

فرمول یک ۱۴۰۰ نصاب برنامه های ویژه تحویل سال شبکه یک سیما در چهار سال قبل را شکسته است، ویژه برنامه های تحویل سال شبکه یک از سال ۹۷ تا ۹۹ به ترتیب ۱۹، ۱۱.۳ و ۲۸.۳ درصد مخاطب داشت که با ۳۰.۴ درصد مخاطب ویژه برنامه تحویل سال جاری، بهترین برنامه ویژه تحویل سال شبکه یک در سالیان اخیر شد.

ویژه برنامه تحویل سال شبکه قرآن و معارف سیما با عنوان سلام هم پس از فرمول یک شبکه یک سیما با ۱۸.۱ درصد مخاطب و رضایت ۸۶.۲ درصد درحد زیاد در رتبه سوم ویژه برنامه های تحویل سال ۱۴۰۰ قرار گرفت.

ویژه برنامه های تحویل سال شبکه قرآن و معارف سیما در سالهای ۹۸ و ۹۹ با عناوین نگاه خورشید و سین هشتم به ترتیب ۴.۱ و ۵ درصد مخاطب پای خود نشانده بود و با نگاهی به این آمار میتوان گفت این شبکه توانست بهترین ویژه برنامه تحویل سال خویش را نسبت به سالهای گذشته به مخاطبان عرضه نماید.

نوروزترین نوروز عنوان ویژه برنامه تحویل سال شبکه پنج سیما در سال جدید بود که توانست ۱۷.۴ درصد مخاطب را پای خود بنشاند و رضایت ۷۴.۹ درصد از آنها را در حد زیاد به دست آورد.

در مقایسه با ویژه برنامه های تحویل سال شبکه پنج سیما در سالهای ۹۸ و ۹۹ با عنوان بهار جان که به ترتیب ۶.۳ و ۱۱.۲ درصد مخاطب جذب کرده بود، نوروزترین نوروز با ۱۷.۴ درصد مخاطب توانست رشدی قابل توجه از خود نشان دهد.

بعد از نوروزترین نوروز شبکه پنج سیما، حول حالنا ویژه برنامه تحویل سال شبکه سلامت هم با ۱۶.۴ درصد مخاطب توانست رضایت ۸۰.۷ درصدی آنها را در حد زیاد کسب کند و در رتبه پنجم در بین شبکه های مختلف قرار گیرد.

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، در بین ویژه برنامه های تحویل سال ۱۴۰۰، سین هشتم شبکه افق با ۱۲.۷ درصد و رشد چهار برابری مخاطب نسبت به سال قبل، بامداد فروردین شبکه دو با ۱۲.۵ درصد و رشد حدودا شش درصدی مخاطب نسبت به سال ۹۹، گل بارون شبکه ورزش با ۱۱.۸ درصد مخاطب، بهار در بهار شبکه امید با ۱۱.۶ درصد مخاطب و رشد بیشتر از سه برابری مخاطب، رادیو هفت شبکه آموزش با ۱۱ درصد مخاطب و عطر نرگس رقص باد شبکه چهار سیما با ۸.۳ درصد مخاطب در رتبه های ششم تا یازدهم قرار گرفتند.

براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، ۴۲.۴ درصد از مردم در هفته اول نوروز ۱۴۰۰ فیلمهای سینمایی تلویزیون را دیده اند، ۳۹ درصد هم پای برنامه های شبکه های استانی نشسته و ۱۸.۶درصد هم شنونده برنامه های متنوع رادیو بوده اند.منبع:

1400/01/09
13:46:08
5.0 / 5
904
تگهای خبر: برنامه , سلامت , فرهنگ
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو