ركورد شكنی سیزدهمین حراج تهران 12 و نیم میلیارد تومان برای یك اثر هنری

ركورد شكنی سیزدهمین حراج تهران 12 و نیم میلیارد تومان برای یك اثر هنری

جاوید شو: سیزدهمین حراج تهران به صورت نیمه حضوری و تلفنی اجرا شد. در این رویداد رکورد فروش آثار هنری با رقم12 میلیارد و 500 میلیون تومان شکسته شد.


به گزارش عصر جمعه خبرنگار فرهنگی ایرنا، ۱۱۰ اثر از آثار هنرهای تجسمی مدرن و معاصر امروز جمعه ۲۶ دی ماه در سیزدهمین دوره حراج تهران با اجرای حسین پاکدل چکش خورد. حراجی که با بیان روابط عمومی این رویداد به صورت نیمه حضوری و تلفنی برای خریداران انجام شد و تنها تعدادی محدود از خریداران بدون هیچ همراهی در این مراسم حضور دارند.
در سیزدهمین حراج تهران اثر چند هنرمند بیشتر از یک میلیارد تومان چکش خورد: منوچهر یکتایی، آیدین آغداشلو، نصراله افجه ای، صادق تبریزی، تیمو ناصری، رضا درخشانی، مسعود عربشاهی، فریده لاشایی، ابوالقاسم سعیدی، ژازه طباطبایی. همین طور اثر تابلوی «خاطرات امید» آغداشلو که با کمینه و بیشینه یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در این دوره از حراج تهران عرضه شده بود، با قیمت ۱۲ میلیارد تومان بفروش رسید تا رکورد گرانقیمت ترین اثر به فروش رسیده در حراج را از آن خود کند. تابلویی از محمد احصایی نیز به قیمت ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، اثری از حسین زنده رودی با قیمت ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اثر برنزی پرویز تناولی با قیمت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عنوان گران ترین آثار حراج را به خود اختصاص دادند.
تابلوی نقاشی بدون عنوان قربانعلی اجلی که ترکیب مواد روی بوم است و با قیمت پایه ۶۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، بعنوان نخستین اثر حراج سیزدهم با قیمت ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی «عاشورا: ی صادق تیرافکن که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی «الله اکبر» رضا بانگیز که چاپ لینوکات روی بوم است و با قیمت پایه ۱۵۰ میلیون تومان عرضه شده، ۱۸۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان رضا مافی که قبل از این یعنی اکتبر ۲۰۱۶ در حراج کریستیز دوبی ارائه شده بود، با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون تومان، به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان خریداری شد.
نقاشی خط بدون عنوان علی شیرازی نیز ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. این اثر با قیمت پایه ۲۰۰ میلیون تومان در حراج سیزدهم عرضه شده بود.
اثر بدون عنوان جلال شباهنگی به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش رفت. این اثر با قیمت پایه ۲۰۰ میلیون تومان عرضه شده
تابلوی نقاشی عبدالرضا دریابیگی با عنوان «سطح آب» با قیمت ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد. این اثر با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون تومان ارائه شده بود.
«آرامش و سکوت عمیق در طبیعت پاک» عنوان اثر حسین محجوبی بود که با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به فروش رسید. این اثر ۲۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده بود.


اثر بعدی اختصاص به سیراک ملکونیان داشت که با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان بفروش رسید. این اثر ۵۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده بود. این تابلو به قیمت ۶۵۰ میلیون تومان فروخته شد
دهمین اثری که چکش خورد، اثر پری یوش گنجی با عنوان «پنجره ها از مجموعه قرمز» بود که ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر بدون عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم همایون سلیمی به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان منصوره حسینی معروف به نقاش گل ها، که از یک مجموعه معتبر به این دوره حراج راه یافته است، با قیمت ۴۲۰ میلیون تومان چکش خورد. این اثر ۴۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.
تابلوی نقاشی رنگ روغن روی بوم بدون عنوان ناصر عصار که ۱۳۴۴ خلق شده است، ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد. این اثر در مارچ ۲۰۱۶ در حراج کریستیز دوبی ارائه شده است.
تابلوی عکس بدون عنوان عباس کیارستمی که از مجموعه «سفید برفی» در این حراج عرضه شده بود، ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. این عکس از کیارستمی ۶۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده بود.
در ادامه تابلوی نقاشی عادل یونسی با عنوان «میدانچه یخ زده» هم ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر حسین کاظمی با عنوان «منظره انتزاعی» با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی نقاشی فریده لاشایی نیز ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
عکسی از رضا کیانیان که ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
«آرامش آبی» شهرام کریمی ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی عکس «دیگر مپرس از من نشان» رضا کیانیان ۱۰۰ میلیون تومان و تابلوی نقاشی آرمان یعقوب پور ۶۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.
تابلوی نقاشی دو لته ای ابوالقاسم سعیدی بدون عنوان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بفروش رسید. این اثر با قیمت پایه ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و عنوان نخستین اثر میلیاردی حراج سیزدهم را به دست آورده است.
اثر بدون عنوان حسین شاه طاهری با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان علی خسروی از مجموعه «زنان خنیاگر» به قیمت ۴۲ میلیون تومان چکش خورد.اثر حجمی «بدنساز از مجموعه محله ما» که توسط بیتا فیاضی خلق شده، ۳۴۰ میلیون تومان به فروش رسید. این اثر ۲۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده بود.
تابلوی نقاشی «تشنگی» اثر علیرضا اسپهبد که رنگ روغن روی بوم است و در کتاب «علیرضا اسپهبد، برگزیده نقاشی ۱۳۷۶-۱۳۵۰» (ص ۴۱)، نشر هنر ایران (۱۳۷۷) به چاپ رسیده است، ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی بدون عنوان هانیبال الخاص که ۱۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده بود، ۲۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
مجسمه فلزی «کجاست؟ آن قدر می گردم تا پیدا کنم» اثر ژازه تباتبایی که با قیمت پیشنهادی ۲ میلیارد تومان در حراج حضور داشت، با قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
مجسمه برنزی «گروگان» بهمن دادخواه که سال ۱۳۵۹ خلق شده است، با قیمت ۴۲۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی نقاشی «در جستجوی سیمرغ» محسن کیانی نیز ۹۵ میلیون تومان به فروش رسید. قیمت پایه این اثر ۴۰ میلیون تومان بود.
تابلوی نقاشی بدون عنوان داور یوسفی به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان و تابلوی نقاشی بدون عنوان هادی جمالی نیز به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان فروخته شدند.
تابلوی بدون عنوان مسعود عربشاهی با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد. این اثر سومین فروش میلیاردی حراج سیزدهم بود.
تابلوی آلومینیوم و استیل علیرضا آستانه از مجموعه «عملکرد گل ها»، ۱۸۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی «مبارزه با بی سوادی» غلامحسین نامی از مجموعه سپید و سه بعدی ۳۲۰ میلیون تومان به فروش رسید. این اثر که جایزه جهانی یونسکو را در کارنامه دارد در سال ۱۳۹۶ نیز در هفتمین حراج تهران ارائه شده بود.


اثر حجمی برنج، چوب و لاتکس با عنوان «پیون» تیمو ناصری، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش رفت تا عنوان چهارمین فروش میلیارد حراج سیزدهم را به نام خود ثبت کند.
اثر دو لته ای بدون عنوان منصور قندریز فروش نرفت.
تابلوی نقاشی بدون عنوان طلیعه کامران ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان جعفر روحبخش نقاش سقاخانه ای، ۲۶۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان حسین کاظمی ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی رضا درخشانی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بفروش رسید تا پنجمین فروش میلیاردی حراج سیزدهم باشد.
اثر بدون عنوان مهدی سحابی ۱۲۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان مهدی حسینی ۱۳۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی بدون عنوان ترکیب مواد روی تخته ایرج اسکندری ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی بدون عنوان بهجت صدر ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی خط برجسته محمود زنده رودی ۳۲۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی خط بدون عنوان محمد احصایی از مجموعه «نجوای عشق» با قیمت پایه ۵ میلیارد تومان، ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی بدون عنوان اکریلیک روی بوم گلناز فتحی ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی چهار لته ای بدون عنوان از مجموعه «راز نهان» صداقت جباری ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی بدون عنوان محمدعلی ترقی جاه ۱۷۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی «گلفروشان» ناصر اویسی ۸۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی «تعجب» ژازه تباتبایی، ۲۸۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی «اسب مهاجر» واحد خاکدان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی دو لته ای «خاطرات امید» از مجموعه «خاطرات انهدام» آیدین آغداشلو که با قیمت پایه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عرضه شده بود، به قیمت ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروش رفت. این اثر توانست رکورد دوازده دوره حراج تهران را بشکند.
تابلوی بدون عنوان افشین پیرهاشمی ۳۰۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان مهدی ویشکایی ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی تک چهره مصدق اثر محمدرضا منزه ۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.
نقاشی با عنوان «فیلسوف» اثر حمید هادی نژاد ۱۵۰ میلیون تومان فروش رفت.


تابلوی نقاشی بدون عنوان کیومرث هارپا با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی طاهره صمدی طاری از مجموعه «بی ثباتی» ۱۰۰ میلیون تومان فروش رفت.
اثر حجمی توکل اسماعیلی (مش اسماعیل) از مجموعه بزها ۴۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی «نبرد ضحاک و شیر ایرانی» از مجموعه اسطوره های خاموش اثر علی ندایی ۸۵ میلیون تومان فروش رفت.
تابلوی نقاشی «اندرونی» از مجموعه شکارگاه اثر میترا کاویان ۲۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان از صادق تبریزی که یک میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.
تابلوی بدون عنوان ترکیب مواد روی سیمان و چوب از گارنیک در هاکوپیان ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی «پرده سفید» محمدحبیب محمدی ۱۰۰ میلیون تومان فروش رفت.
اثر بدون عنوان پروانه اعتمادی، ۲۰۰ میلیون تومان فروش رفت.
تابلوی بدون عنوان منوچهر یکتایی با قیمت یک میلیارد تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان حمیدرضا اندرز ۹۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی رنگ روغن روی فیبر اثر لیلی متین دفتری ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی ترکیب مواد روی کاغذ ابوالقاسم سعیدی ۲۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی بدون عنوان گواش روی مقوا اثر سهراب سپهری، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی بدون عنوان از احمد اسفندیاری نقاش سقاخانه ای ۱۳۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان از منوچهر نیازی ۳۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی نقاشی بدون عنوان نصرالله افجه ای یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان فروش رفت.
تابلوی نقاشی خطی از حسین زنده رودی با عنوان «دی جی ای- دی جی آ- دی ایو»، ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر دیگری از بهجت صدر که رنگ روغن روی بوم است، ۸۰۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلویی با عنوان «درخت خون سیاوشان» اثر نیلوفر قادری نژاد ۲۰۰ میلیون تومان فروش رفت.
اثر دیگری از مسعود عربشاهی که ترکیب مواد روی بوم و متعلق به یک مجموعه معتبر است، ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر حجمی برنزی بدون عنوان از پرویز تناولی ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی ترکیب مواد روی فیبر «پرسنلی فوری» اثر مهدی سحابی، ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی بدون عنوان از تک چهره اردشیر محصص اثری از قاسم حاجی زاده ۴۲۰ میلیون تومان فروش رفت.
اثر بدون عنوان بهروز دارش ۳۲۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی «سواران صبحگاه» رضا درخشانی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر «عبور» رضوان صادق زاده ۱۳۰ میلیون تومان بفروش رسید.
تابلوی بدون عنوان محمدعلی ترقی جاه ۶۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
«کرمان تا خراسان» از مجموعه خاطرات قرن اول هجری اثر شهریار احمدی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان احمد امین نظر ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی بدون عنوان کریم نصر ۱۶۰ میلیون تومان به فروش رفت.
تابلوی بدون عنوان ابراهیم صاحب اختیاری ۵۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان جلال الدین مشمولی از مجموعه «گلدان ها» ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
«خوشنویسی ساقط» با امضای آیدین آغداشلو ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان منوچهر معتبر، ۲۸۰ میلیون تومان چکش خورد.
«دو جریب زمین» اثر مارکو گریگوریان، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.


اثر بدون عنوان پرویز کلانتری، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بفروش رسید.
اثر حجمی «دیوار و جوانه» از آثار مونا پاد، ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر برنزی پرویز تناولی با عنوان «استاد و شاگرد»، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثری دیگر از نصرالله افجه ای ۸۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر بدون عنوان احمد وکیلی ۱۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر بدون عنوان فریده لاشایی نیز ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بفروش رسید.
«خنجرها سایه ندارند» اثر جواد نوبهار ۹۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی «عروسک ها» اثر سیامک عزمی ۱۹۰ میلیون تومان بفروش رسید.
اثر بدون عنوان شیده تامی نیز ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر بدون عنوان جمشید سماواتیان ۱۳۰میلیون تومان بفروش رسید.
عکس سعید صادقی با عنوان «والفجر» ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر فایبرگلاس و پلاکسی گلاس کامبیز صبری از مجموعه «تا جایی که به یاد دارم» ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی بدون عنوان محمدابراهیم جعفری، ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
تابلوی نقاشی بدون عنوان دیگری از پروانه اعتمادی با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.
تابلویی از محسن وزیری مقدم که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.
اثر بدون عنوان و رنگ روغن روی گونی از منصور قندریز ۵۰۰ میلیون تومان فروش رفت.
آیینه کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب اثر منیر شاهرودی فرمانفرماییان که به قیمت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسید، آخرین اثر عرضه شده در سیزدهمین حراج تهران بود که با مجموع فروش ۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان پایان یافت.منبع:

1399/10/26
23:53:33
0.0 / 5
895
تگهای خبر: فرهنگ , كتاب , هنر , هنرمند
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو