مروری بر یافته های جدید محققان؛

با عصاره آلبالو، سكته مغزی را شكست دهید

با عصاره آلبالو، سكته مغزی را شكست دهید

سالانه افراد زیادی در سرتاسر دنیا گرفتار سكته مغزی و عارضه های در رابطه با آن می شوند كه بایستی بموقع و با روش درست تحت درمان قرار گیرند. یافته های جدید پژوهشگران كشور نشان می دهند كه استفاده از عصاره گیاه آلبالو می تواند در این خصوص، كمك مؤثری باشد.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، سکته مغــزی یا به اصطلاح پزشکان، ایســکمی، ســومین علــت مرگ ومیر در جهــان، بعــد از ســرطان و سکته قلبــی اســت. ایســکمی معمولاً در نتیجه انســداد عــروق خونــی مغــزی ایجــاد می شود. در ایــن شــرایط، بخش هایی از مغــز بطور ناگهانــی از خون رسانی و تأمیــن غــذا و اکســیژن محــروم می شوند کـه این اتفاق، عـوارض منفـی بـرای سلامت روانـی و جسـمی فـرد ماننـد اختلالات شـناختی، بینایـی، کلامـی و حرکتــی در اندام های بــدن را بــه همــراه دارد.
بنا بر گفته متخصصان، مشــکل اساســی برای درمان یا کاهش اثرات این عارضه، ســاخت داروهــای مناسب و ایده آل آن است که البته بــه دلیــل پیچیدگــی عوامــل درگیــر در ایجـاد آن، امری بسیار مشکل است. هم اکنون، چندین روش و داروی جدیــد در حــال بررســی هســتند کــه نتایــج خوبــی در مطالعــات قبــل از بالینــی نشان داده اند، امــا معمولاً در آزمایش های بالینــی بــا شکســت مواجــه می شوند. بااین حال، نتایــج مطالعــات اخیــر نشــان داده اند کــه رژیم های غذایــی غنــی از فرآورده های گیاهانــی ماننــد عنــاب، روغــن سیاه دانه، گیـاه پنج انگشت، روغـن تخـم کـدو و انـواع دیگـری از نمونه های گیاهــی، احتمــال آســیب اســترس اکســیداتیو ناشـی از سکته مغـزی را کاهـش می دهند.
در همین خصوص، تیمی چهارنفره از پژوهشگران کشور از دانشگاه فرهنگیان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، دانشگاه ملایر و دانشگاه فرهنگیان شیراز مطالعه ای را انجام داده اند که در آن، تأثیر عصاره آلبالو بر آنزیم های ناشی از انسداد شریان میانی مغز مورد بررسی واقع شده است.
در این مطالعه از موش های صحرایی نژاد ویستار بعنوان جانوران مدل استفاده شده است. پژوهشگران بعد از خوراندن عصاره آلبالو به مدت 30 روز به این جانوران که گرفتار سکته مغزی شده بودند، میزان آنزیم هایی نظیر مالون دی آلدئید و کاتالاز را در آنها اندازه گیری و حجم ورم نواحی کورتکس و ساب کورتکس مغز آنها را مورد سنجش قرار دادند.
نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده خوراکی از عصاره آلبالو بسته به دوز مورد استفاده، دارای اثرات حفاظتی در مقابل استرس اکسیداتیو و حجم ورم ناشی از انسداد شریان مغزی میانی در سکته مغزی است.
در این رابطه، فیروزه علویان، محقق دانشکده علوم پایه دانشگاه فرهنگیان تهران و همکارانش می گویند: «عصاره آلبالو در دوزهای 175 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم، بطور قابل توجهی سطح مالون دی آلدئید و حجم ورم در کورتکس و ساب کورتکس مغز را کم کرد و همچنین، فعالیت آنزیم کاتالاز را که نقشی حفاظتی دارد، در هر دو ناحیه مغزی فوق افزایش داد».
بگفته آنها، «عصاره آلبالـو می تواند نقـش حفاظتــی در برابــر ورم ناشی از سکته و فرایندهــای اکســیدکننده مربوط به آنرا داشـته باشـد. هرچند برخی تفاوت ها در پاسـخ نواحـی کورتکـس و ســاب کورتکس در برخــی از گروه های تحت آزمایش، ممکــن اســت مربــوط بـه تفـاوت در برخـی مسـیرهای پیام رسانی، تفـاوت در انـواع سلول ها و یــا مکانیسم های حفاظتــی ضعیف تر در ناحیه سـاب کورتکس باشـد».
این یافته های جالب توجه که بر نقش مفید عصاره میوه دوست داشتنی آلبالو بر تبعات سکته مغزی اشاره دارند، در نشریه «علوم اعصاب شفای خاتم» انتشار یافته اند. این نشریه به صورت هر فصل یک شماره توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران انتشار می یابد.1399/07/07
15:40:13
5.0 / 5
2093
تگهای خبر: سلامت , فرهنگ , متخصص
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
جاوید شو جاوید شو