محققان مطرح كردند

نگاهی برای كنترل اضطراب

نگاهی برای كنترل اضطراب

جاوید شو: شوخ طبعی، یك حس دوست داشتنی است كه وجود آن در افراد، می تواند علاوه بر سرحال نگه داشتن مداوم آنها، تغییرات مثبتی را نیز در محیط پیرامونشان ایجاد كند. پژوهشگران كشور از این خاصیت برای رهایی زنان از اضطراب و بهبود كاركردهای خانوادگی آنها بهره برده اند.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، تأمین سلامتی اقشار مختلف جامعه از مهم ترین مسـائل اساسی هر کشوری است. بررسی های همه گیرشناسی نشـان می دهند که حجم مسـائل رفتـاری و روانـی در کشـورهای درحال توسعه ماننـد ایـران رو بـه ازدیـاد اسـت و ایـن افـزایش می تواند در افراد مختلف بالأخص زنان، با مسائل مختلفی ازجمله پدیـده اضـطراب همراه باشد. اضطراب عبارت اسـت از واکـنش به یک تهدید ناشناخته، درونی، مُبهم، ناخوشایند و فراگیر کـه در بیشتر مواقع با علائمی مانند سردرد، عرق کـردن، تپش قلـب و درد قفسه سینه هم راه است. پژوهشگران معتقدند کارکرد خـانواده مهم ترین عامل محیطی است که در شکل گیری یـا حفـظ و تشدید اضطراب نقش دارد.
بنا بر گفته متخصصان، در راسـتای کـاهش اضــطراب و بهبـود کـارکرد خـانواده، طرح ها و آموزش های مختلفی برمبنای رویکردهـای متفـاوت مطرح گردیده است. باوجود شواهد محکمی کـه در رابطـه بـا اثربخشی درمان های شناخته شده و اسـتاندارد وجـود دارد، نتایج پژوهش های گوناگون نشان می دهند به کارگیری آنها مـثلاً درمان شناختی-رفتـاری بـرای تعـداد زیـادی از درمـانگران و مراجعان دشوار است و اغلب این مـداخلات بـا پاسـخ درمـانی مناسبی روبه رو نمی شوند و به شدت متـأثر از زمینه های فرهنگی هستند. به این جهت توجهات به سمت بررسی عوامل دیگر مؤثر بر این پدیده جلب شده است.
در این خصوص، محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین، پژوهشی را انجام داده اند که در آن از آموزش حس شوخ طبعی بعنوان عاملی برای کاهش اضطراب و بهبود کارکرد زنان متأهل در خانواده استفاده شده است.
این مطالعه پژوهشی بر روی ۵۰ تن از زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران انجام شده است و برای گروهی از این زنان، دوره آموزش حس شوخ طبعی در هشت جلسه به صورت هفته ای یک جلسه و هر جلسه به مدت ۱ ساعت اجرا شده است.
نتایج این پژوهش جالب برمبنای مقایسه افراد آموزش دیده و افراد عادی نشان میدهد که آموزش حس شوخ طبعی بر کاهش اضطراب و بهبود کارکرد خانواده زنان متأهل تأثیرات بسزایی دارد.
بر این اساس بنظر می رسد در نظر گرفتن آموزش حس شوخ طبعی در برنامه ریزی های پیش گیری از مشکلات سلامت روان و بهبود کارکرد خانواده، امری لازم است.
در این رابطه، سمانه عباسی، پژوهشگر گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین و دو همکار دیگرش در این تحقیق بیان داشته اند: «شوخ طبعی، مکانیزم دفاعی رشد یافته ای است که بـه افـراد کمک می نماید بـا تعارضات هیجـانی یـا عوامـل تنش زای محیطی بوسیله تمرکز بر جنبه های طنزآمیز و سرگرم کننده مقابله کنند».
بگفته این متخصصان، «شوخ طبعی مفهـوم فراگیـر و چندگانه ای دارد. شوخ طبعی را تفاوت های افـراد در رفتارهـا، تجـارب، عواطف، بازخوردها و توانایی های فـرد درزمینه سـرگرمی، خندیدن و اهل شوخی بودن تعریف کرده اند».
آنها معتقدند: «یافته های حاصل از پـژوهش ما، اثربخشـی آموزش حس شوخ طبعی را بـر کاهش میزان اضطراب و بهبود کارکرد خـانواده در بـین زنـان تأیید می کند».
طبق یافته های این پژوهش، «آموزش حس شوخ طبعی بـه دلیـل ارزان بـودن، مؤثر بودن، در دسترس و کاربردی بودن می تواند در مراکـز و کلینیک های خدمات بهداشتی-درمانی خانواده، مراکز درمـانی و روان شناختی جهـت بهبـود کارکردهـای خـانواده و افـزایش بهزیستی روانی زنان متأهل در کنار سـایر روش های شناخته شده آموزشی و درمانی استفاده گردد».
این نتایج علمی پژوهشی که بر اهمیت حس شوخ طبعی در بهبود کارکردهای روانی افراد تاکید دارند، در فصل نامه «سلامت جامعه» متعلق به دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان انتشار یافته اند.
منبع:

1399/03/17
14:33:55
5.0 / 5
2997
تگهای خبر: برنامه , خدمات , سرگرمی , سلامت
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
جاوید شو جاوید شو