مخبردزفولی تاكید كرد

لزوم تولید یك نقشه راه در حوزه اقتصاد دانش بنیان

لزوم تولید یك نقشه راه در حوزه اقتصاد دانش بنیان

به گزارش جاوید شو دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این كه ما نیاز داریم یك نقشه راه معین و مشخص مبتنی بر توانمندی ها و ظرفیتهای داخلی خودمان در عرصه اقتصاد داشته باشیم، اظهار داشت: جنس این سند و نقشه راه ˮاقتصاد تاب آورˮ یا ˮاقتصاد مقاومتیˮ است و این اقتصاد مقاومتی چیزی جز ˮاقتصاد دانش بنیانˮ نمی تواند باشد. ما ناگزیریم در پس از ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی، اقتصاد خویش را دانش پایه نماییم. یعنی توانمندی های علمی، تكنولوژیك و فناورانه ما به كار گرفته شوند و خلق ثروت از ظرفیتهای فناوری و تجاری سازی محصولات فناورانه رخ دهد.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، دكتر مخبردزفولی با بیان این كه امروز ۱۹ آذرماه سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ با فرمان امام راحل تشكیل شد، در حقیقت پس از جریان انقلاب فرهنگی در سال ۵۹ كه ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد همان سال شكل گرفت تا برنامه ها و نقشه راه جدید دانشگاه ها را متناسب با نیازهای كشور طراحی كند، در یك اقدام تكمیلی ستاد با حضور روسای سه قوه، تعدادی از وزرا و مسئولین اجرایی در حوزه علم و فرهنگ و شخصیتهای صاحب نظر علمی و فرهنگی به عنوان اشخاص حقیقی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد كه این تركیب به محضر امام راحل عرضه شد و ایشان با این تركیب و تشكیل چنین شورایی موافقت فرمودند. از آن زمان تا كنون شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابعاد مختلف علمی، فناوری، آموزشی و فرهنگی برنامه ریزی و سیاست گذاری می كند.
استاد تمام دانشگاه تهران افزود: خاستگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دانشگاه بوده است، در واقع جریان انقلاب فرهنگی از مسیر دانشگاه شكل گرفت، چون كه نگاه امام راحل این بود كه جامعه از مسیر دانشگاه اصلاح می گردد. به تعبیر زیبای امام راحل، دانشگاه منشا تمام تحولات است. در آن زمان مجموعه جریان های دانشجویی معتقد به انقلاب اسلامی به همراه تعدادی از اساتید به جهت اینكه دانشگاه وابسته را به دانشگاه مستقل و در خدمت جامعه تبدیل كنند، جریان انقلاب فرهنگی را سازماندهی كردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این كه در شرایط بسیار سختی انقلاب فرهنگی شكل گرفت، اظهار داشت: تعداد اساتید به نسبت جمعیت بسیار پایین بود، تعداد دانشگاه های جامع ما دو رقمی و حدود ۲۸ دانشگاه بود و دانشگاه از ظرفیتهای لازم برای تامین نیازهای یك جامعه مستقل برخوردار نبود و نمی توانست به عنوان یك تربیت كننده نیروهای متخصص، نیروهای انسانی مورد نیاز كشور را تامین كند. با این شرایط انقلاب فرهنگی شكل می گیرد و مسوولیت دانشگاه ها به ستاد و پس از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول می گردد.
مخبردزفولی اشاره كرد: ما در بیشتر از سه دهه از شكل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی زیرساختهای اساسی را در مجموعه علمی كشور شكل دادیم و متناسب با این زیرساختها جریان سازی علمی هم صورت گرفته است و دانشمندان دستگاه های گوناگون تربیت شده اند. الان تعداد محقق در میلیون جمعیت كشور بالای ۱۵۰۰ نفر است كه این نسبت به هیچ وجه با رقم ۱۹ در میلیون نفر اوایل انقلاب قابل مقایسه نیست.
وی با بیان این كه كشور در زمینه های مختلف علمی، آموزشی و تحقیقاتی پیشرفت كرده است، به سبب آن اشاره و اشاره كرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با دوراندیشی و با كمك مجموعه های علمی، آموزشی، اجرایی و مسوؤلین دولتی و دستگاه های مختلف، كشور را به نقطه ای رسانده است كه سهم قابل توجهی را در سطح جهانی هم در تولید علم و هم در رقابت با مجموعه های علمی دنیا و هم در ارتباط با تربیت نیروهای متخصص به خود مختص كرده است.
مخبردزفولی اضافه كرد: باآنكه خاستگاه از دانشگاه شروع شد، اما به تدریج با جایگاهی كه به تدریج شورا پیدا كرد، حوزه های فرهنگ، هنر، آموزش و پرورش و تعلمی و تربیت هم بعنوان ماموریت های تكمیلی شورا تعریف شدند. به خصوص دریكی دو دهه اخیر، مبحث نهضت نرم افزاری و تهیه نقشه جامع علمی كشور هم توسط شورا مورد پیگیری قرار|گرفت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این كه ذیل نقشه جامع علمی كشور اسناد بسیار مهمی نظیر سند هوافضا تدوین شد، افزود: ما حالا عضو باشگاه فضایی دنیا هستیم، در واقع توانسته ایم توانمندی خویش را به قدری افزایش دهیم كه موجود زنده به فضا اعزام نماییم و زنده برگردانیم. وقتی كشوری این توانمندی را داشته باشد، از نظر اقتدار، توان دفاعی و علمی در دنیا جایگاه پیدا می كند. در حوزه پزشكی هم در دوران قبل از انقلاب و اوایل آن درمان مردم با كمك پزشكان كم سواد فیلیپینی و بنگلادشی صورت می گرفت كه چه اتفاقات بدی هم رخ می داد. اما امروز پیچیده ترین درمان های پزشكی در سطح بالا توسط متخصصان كشورمان صورت می گیرد. الان حدودا در گروه پزشكی همه رشته های پزشكی در سطح تخصصی و فوق تخصصی در كشور آموزش داده می شوند. امروز بیشتر از ۴ میلیون دانشجو داریم و فضای خوبی برای فعالیت محققان، استادان و اعضای هیات علمی كشور مهیا شده است.
مخبردزفولی همینطور با اشاره به تدوین سند تحول آموزش و پرورش اظهار داشت: قبلا مبانی آموزش و پرورش به مدت ۱۰۰ سال از جانب فرانسوی ها و اروپایی ها به ما دیكته می شد. باآنكه پس از انقلاب دغدغه مندان متدین در حوزه آموزش و پرورش تلاش های زیادی كردند، اما یك سند استراتژیك كه تعلیم و تربیت را با نگاه ایرانی، اسلامی و با عنایت به مبانی فرهنگی خودمان و با آداب و رسوم بومی ایرانی شكل بدهد، نداشتیم؛ اما امروز به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سند در خدمت آموزش و پرورش كشور است.
وی تصریح كرد: در حوزه فرهنگ عمومی هم مبحث نقشه مهندسی فرهنگی از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شد كه ذیل آن خیلی از بخش های مختلف سازماندهی شده اند.
استاد تمام دانشگاه تهران با بیان این كه این اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در شوراهای تخصصی انجام شده است، اشاره كرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و متخصصان در عرصه های فرهنگی و علمی كارهای بزرگی را انجام داده اند، همه كسانی كه در این كشور در حوزه علم و فرهنگ فعالیت نموده اند در تدوین این برنامه ها مشاركت داشته اند. اگر در بخش هایی موفقیت ما كمتر بوده است، به این علت بوده كه مشكلات زیادی گریبانگیرمان بوده است؛ چه در ابعاد بین المللی و مواجهه با دشمن خارجی و چه در داخل كشور كه برخی مواقع با كمبوها و نقصان هایی مواجه بوده ایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان این كه برای پیگیری اجرای اسناد تدوین شده در شورا ضرورتا نگاه مستقیمی به اقتصاد نداشته ایم، اظهار داشت: برای تمدن سازی حداقل سه ضلع مثلث تمدن ساز لازم است؛ ما معتقدیم یك ضلع این مثلث "علم و فناوری" است كه در ذیل آن تمام برنامه های كمی و كیفی و اهداف گوناگونی را كه می تواند ما را به یك قدرت جدی علمی و فناورانه در منطقه و فرامنطقه تبدیل كند، تدارك دیده ایم.
مخبردزفولی با اشاره به ضلع دوم این مثلث كه مربوط به حوزه "مهندسی فرهنگی" است، اظهار داشت: در حوزه فرهنگ عمومی و صیانت فرهنگی این نقشه راه الان در اختیار ماست و با تمام كم و كاستی هایی كه دارد، آنرا در حوزه های مختلف فرهنگی، رسانه و هنر اجرایی خواهیم كرد كه به شكلی مهندسی فرهنگی است.
وی با بیان این كه ذیل سوم این مثلث "مساله اقتصاد" است، اظهار داشت: ما نیاز داریم كه یك نقشه راه معین و مشخص مبتنی بر توانمندی ها و ظرفیتهای داخلی خودمان در عرصه اقتصاد داشته باشیم. جنس این سند و نقشه راه "اقتصاد تاب آور" یا "اقتصاد مقاومتی" است و این اقتصاد مقاومتی چیزی جز "اقتصاد دانش بنیان" نمی تواند باشد. ما ناگزیریم در پس از ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی، اقتصاد خویش را دانش پایه نماییم. یعنی توانمندی های علمی، تكنولوژیك و فناورانه ما به كار گرفته شوند، خلق ثروت از ظرفیتهای فناوری و تجاری سازی محصولات فناورانه رخ دهد و ما به جای صادرات نفت و این كه از فروش نفت زندگی خویش را اداره نماییم، از جایگزین آن یعنی تبدیل حاصل ضریب فكری و اندیشه دانشمندان و جوانان خلاق به محصول و ثروت بهره مند شویم و این محصول را چه در داخل و چه در صحنه بین الملل به ثروت تبدیل نماییم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این كه ما باید بتوانیم این اقتصاد دانش پایه را شكل بدهیم، اشاره كرد: ما در بخش های مختلف اسناد تدوین شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اقتصاد دانش بنیان توجه كرده ایم. اما مطمئنا كشور برای این كه در مقابل تنش ها و تكانه های بین المللی تاب آوری داشته باشد، به نقشه راه اقتصاد دانش بنیان مقاومتی نیاز دارد و باید آنرا تدارك ببینید و در این نقشه برای خود اهداف كمی و كیفی پیش بینی نماید. در این صورت است كه می تواند یك جهش بزرگ از نظر ظرفیتها و استفاده از توانمندی های داخلی و استفاده از مزیت نسبی كه نیروی انسانی خلاق است، برای كشورمان فراهم گردد.1397/09/22
13:42:22
5.0 / 5
4311
تگهای خبر: برنامه , فرهنگ , هنر
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
جاوید شو جاوید شو