آرشیو مطالب : هنرهای تجسمی

راه اندازی مركز رشد در دانشگاه هنر

راه اندازی مركز رشد در دانشگاه هنر

شروع به كار شورای فرهنگی-هنری برج میلاد

شروع به كار شورای فرهنگی-هنری برج میلاد

هنر ایرانی به روایت صرب ها

هنر ایرانی به روایت صرب ها
قدمی در گزارش جاوید شو:

فرهنگ جهانی گرفتار تثلیث نامقدس پاپ، پورن، پاپ كورن است

فرهنگ جهانی گرفتار تثلیث نامقدس پاپ، پورن، پاپ كورن است

داوری هفتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی كانون شروع شد

داوری هفتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی كانون شروع شد
جاوید شو