گفته های صالحی درباره ادغام موسسات، كاغذ و اكران خاكستری سینما

گفته های صالحی درباره ادغام موسسات، كاغذ و اكران خاكستری سینما

جاوید شو: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی بر ادغام موسسات این وزارتخانه در امتداد چابك سازی و بدون تعدیل كارمندان تاكید دارد كه برخی اعتراض ها به این اقدام، به ویژه در حوزه تئاتر اصلا ارتباطی با تعدیل نیرو نداشته و به از بین رفتن ساختار منظم این حوزه بجای تقویت آن مربوط بوده است.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا و به نقل از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی در مورد ادغام موسسات مختلف در معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بحث ساماندهی موسسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه ۳۶ موسسه هستند به این منظور نیست كه كارمندان آنها را تعطیل و تعدیل نماییم بلكه این اقدام در امتداد چابك سازی است، بنظر می رسد این تجمیع سامان یافته جدید كمك می نماید نظام مدیریتی ما روان تر و هزینه های بالاسری و ستادی ما كاهش پیدا كند، اگر این امكان را پیدا نماییم كه نظام همپوشانی را كمتر نماییم بهتر است، فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز آنهایی كه همپوشان هستند و دیگر اولویت ندارد تعطیل نمی گردد و آنچه اتفاق می افتد همگرایی و كاهش هزینه های بالاسری و نسبت روابط معاونت ها با مدیران و موضوعات دیگر است.
او كه به مناسبت هفته دولت با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو سیما حضور یافته بود، درباب جذب بودجه فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان كرد: امیدوار بودیم كه به حوزه فرهنگ توجه بیشتری شود و با این نگاه افرادی امثال بنده وارد كار فرهنگی كشور شدند، همانطور كه می دانید بودجه فرهنگی در كل بودجه كشور كم است، جدای از آموزش عالی كشور اگر وارد سایر حوزه های فرهنگی و تفریحی بشویم ۲/۵ درصد كل بودجه كشور را داریم و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این بودجه هم كمتر است.
وی ادامه داد: اتفاقاتی كه برای فضای كشور در سال ۹۷ به دنبال جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه و همین طور درآمدهای كشور افتاد حوزه فرهنگ را تحت تاثیر قرار داد و كار را سخت تر كرد اما با این وجود به دنبال منابع مكمل برای تامین بودجه فرهنگی كشور بودیم. در حوزه هایی كه فرهنگ جای پای كمتری داشت كوشیدیم فرهنگ را وارد نماییم، در حوزه اقتصاد فرهنگ و تسهیلات بانكی اهتمام براین بود كه سهم فرهنگ را بالا ببریم، در صندوق توسعه سهم ریالی را از رئیس جمهور خواهان شدیم و اگر بودجه كم است كوشیدیم از بودجه مكمل استفاده نمائیم.

اكران های سینما ایران در یك شرایط خاكستری است
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سند ملی سینما و تصویب آن نیز اضافه كرد: ما چند سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می نماییم كه با وجود روند كند دبیرخانه شورا خیلی از این سندها تصویب گردید، در همین راستا سند موسیقی رو به انتها است و سند سینما نیز مراحل خودرا طی می كند.
صالحی درباره فیلم ها با محتواهای به دور از كیفیت و نقش حاكمیتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این فیلم ها و بالا بردن كیفیت فیلم ها اظهار داشت: واقعیت اكران سینما ایران كه بین ۷۰ تا ۸۰ اكران دارد یك شرایط خاكستری است، بدین معنا كه نه شرایط خیلی بد و نه خیلی خوب را داریم، قسمت مثبت در سال ۹۷ حدودا ۱۵ فیلم فرهنگی است كه خوب بودند و حاصل آن ۵۵ میلیارد تومان فروش بود.
وی افزود: امسال در سال ۹۸ فیلم های مختلفی داریم كه قابل ذكر هستند و جزء مجموعه فیلم های بی كیفیت نیستند، در این میان یك بخش از فیلم ها در رده متوسط قرار دارند و می توان گفت همه نمی توانند جنس درجه یك تولید كنند، بدین سبب فیلم ها نیز به سه دسته خوب، متوسط و سطح پایین تقسیم می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان كرد: هر فیلمنامه ای كه به دست سازمان سینمایی می رسد بررسی‎ها دقیق در مورد آن انجام می شود، نظارت ها ضعیف تر نشده و این مساله حقیقت ندارد، در جلسات با شورای پروانه ساخت و ارزشیابی این مساله نیز منتقل شد كه مجموعه فرهنگ و هنر كشور به این جمع اعتماد می كند تا سوژه پاسداشت هویت ایرانی حفظ و با اعمال نظر همه جانبه فیلم ها تایید گردد.

به دنبال جذب سرمایه های سالم برای سینما باشیم
صالحی در ارتباط با دادگاه جرائم اقتصادی و پول های كثیف و حذف این پول ها به خصوص از سینما و نمایش خانگی اظهار نمود: اصل این مطلب كه حوزه فرهنگ و هنر به صورت عام و سینما به صورت خاص نمی تواند خودرا از سرمایه خصوصی دور كند امری اجتناب پذیر است و نمی توان این سرمایه ها را فراری داد. حوزه فرهنگ و هنر می ‎تواند از سرمایه خصوصی استفاده نماید و این یك مزیت است، در حوزه سینما و نمایش خانگی بودجه ای كه سازمان سینمایی در پشتیبانی از تولید فیلم دارد ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان در سال است، در صورتیكه سرمایه ای كه در حوزه سینما می چرخد بر اساس تولید و فروش حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و نمایش خانگی ۱۵۰ میلیارد تومان است، در واقع سازمان سینمایی حدود ۱۰ درصد از این مبلغ را حمایت می كند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: این فاصله حمایتی را بخش خصوصی پر كرده و گریزناپذیر است و آنچه باید به آن حساس بود این است كه نظام تهیه كنندگی كه به خانه سینما برمی گردد باید نسبت به ورود پول های ناسالم حساس باشند و این مساله را جدی بگیرند برای اینكه وقتی پول كثیف وارد سینما شود به ضد خود این صنعت می شود و سرمایه سالم را از خود دور می كند، برای تكثیر سرمایه سالم باید این سرمایه را وارد نماییم و خود این صنف باید این حساسیت را داشته و دقت و التزام بیشتری را بطلبد.
صالحی تصریح كرد: در بخش دوم باید قواعد را در سازمان سینمایی تغییر داد و در حوزه پشتیبانی سینما آیتم های متغیر و بیشتری را آورد تا در حوزه سینما و نمایش خانگی پیشنهاد تولید زیاد و اعتماد بیشتری به وجود بیاید، همین طور در بخش سوم یعنی حوزه نظارتی نیز باید پیگیر این مساله باشیم تا این اتفاق ضدسینما رخ ندهد.

آمار سرانه مطالعه تغییر كرده؟
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش كه آمار سرانه مطالعه كشور در چه وضعیتی است، اظهار داشت: آمار همان آمار گذشته و در حدود ۱۳دقیقه مطالعه است، اما اگر بخواهیم غیر از مطالعه مجموعه مدون، مطالعه های پراكنده ای كه در فضای مجازی هم وجود دارد را نیز بررسی نماییم می توانیم میزان مطالعه را ۲۰دقیقه در كشور برآورد نماییم. بااینكه فضای مجازی لطمه های را به همراه داشته اما گاهی در مواردی موثر بوده و شاهد می باشیم افراد جامعه مطلبی را در حدود ۱۰دقیقه در این فضا مطالعه می كنند، مقصود ما از مطالعه در فضای مجازی مطالعه به شكل فست فودی نیست اما همین مطالعه هم ذهن افراد را درگیر خواهدنمود و میزان سرانه مطالعه در كشور را بالاتر می برد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره میزان بالای آثار ترجمه ای كتاب های كودكان و نوجوانان و در مقابل میزان پایین كتاب های تالیفی در این عرصه، اضافه كرد: در حوزه كودك و نوجوان باید بگوییم كه ترجمه نسبت به تالیف بیشتر است و این مساله را باید مورد بحث و ارزیابی قرار دهیم، در همین روزهای گذشته در این زمینه جلساتی را نیز داشته ایم.
صالحی تصریح كرد: مهم ترین دلیل میزان بالا ترجمه در حوزه كودك و نوجوان نسبت به تالیف این است كه هزینه تالیف در این عرصه نسبت به بخش ترجمه بالاتر است برای اینكه كتاب كودك تصویرگری، سوژه پردازی و ایده نو می خواهد و بنا بر این هزینه ترجمه نسبت به تالیف پایین تر است، اما در عین حال باید بحث الحاق كپی رایت را در دستور كار داشت، به این منظور كه ناشر برای پخش كتاب های كودك و نوجوان باید اجازه مولف را داشته باشد.
وی اشاره كرد: در دهه های ۵۰ و ۶۰ كتاب های خوبی را در عرصه كودكان و نوجوان داشته ایم كه تاثیر خوبی را بر روی این قشر از جامعه می گذاشت كه بعد از آن در یك فاصله زمانی از این شرایط فاصله گرفتیم اما هم اكنون اتفاقات خوبی در حوزه ناشران و اهل قلم در این رابطه در حال رخ دادن است.

سامانه ثبت ناشران بزودی راه اندازی می شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آمار رئیس اتحادیه كتاب از تعداد واقعی ناشران و كتاب سازی های موجود اظهار داشت: كتاب سازی هم اكنون به دو نوع تقسیم می شود، یك مدل رعایت نكردن حق ناشران است و آمار رئیس اتحادیه ناشران در این خصوص حدودا درست است و ما ناشران قابل توجهی داریم كه مجوز دارند اما كتاب های آنها كیفیت لازم را ندارد، بطور كلی ۳ الی ۴ هزار ناشر واقعی داریم.
صالحی افزود: البته ناشران باید صلاحیت نشر را داشته باشند و بر این اساس به آنها مجوز داده شده است، خیلی از ناشران فعال بودند اما در مرور زمان از تكاپو افتاده و كار آنها كمتر شده است، به همین دلیل در رتبه بندی ناشران، معاونت فرهنگی تلاش زیادی كرده و بنظر می رسد در خارج كردن ۱۰ الی ۱۲ هزار نفری كه در طول سالیان متوالی كاری نكردند خود صنف ناشران هم باید همراهی كند و از انجمن صنفی ناشران می خواهیم كه كمك كنند برای اینكه وقتی ناشران كاری انجام نمی دهند در اصل اشتغال زایی ندارند.
وی اظهار داشت: كتاب سازی به صورت تیراژه تقلبی در كتاب ها نیز وجود دارد، به همین دلیل معاونت فرهنگی در فضای مسیر مجوزهای كتاب با این مدل كتاب ها برخورد می كند و اگر مجوزی هم صادر شده باشد ابطال خواهد كرد، اما مدل دوم كتاب سازی مربوط به كتاب هایی است كه ارزش افزوده‎ای به محتوا اضافه نمی كند و تنها گردآوری از كتاب های دیگر یا تكه تكه وصل كردن مطالب كتاب های دیگر به هم است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان كرد: در این نوع كتاب سازی گاهی سخنان چند مولف را به هم وصل می كنند و نام آنرا كتاب می گذارند، در معاونت فرهنگی در چارچوب یك نرم افزار هوشمند همانند پایان نامه های دانشگاهی در حال كار هستیم تا راستی آزمایی ناشران درست باشد، باید با این كار مولف حقیقی را از غیرمولف جدا نماییم، این سامانه در حال پیگیری است و در اسرع وقت محقق خواهد شد.

كاهش تخلفات بازار كاغذ جزء اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است
صالحی درباره بحث كاغذ و شرایط امروز آن نیز اظهار داشت: در سال ۹۷ بازار ادامه فضای بازار سال ۹۶ برای تنظیم و عرضه بود، كاغذ سهم محدودی مربوط به مطبوعات و ناشران دارد و ۱۰۰ هزار تن از سهم كاغذ كشور مربوط به نشر و رسانه است، در سال قبل آمارهایی كه در اختیار است نشان داده است در حدود ۳۰۰ هزار تن كاغذ نیاز بازار تامین شده است، در فضای بازار مبادله ای آنچه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین شد حدود ۲۸ هزار تن حواله بود و بقیه در یك سیستم بازار آزاد ارائه شد.
وی افزود: در سال ۹۷ قرار براین بود سازمان تعزیرات بر بازار كاغذ ورود پیدا كند و با واردكنندگان كاغذ جلساتی را داشته و آنها را مورد بررسی قرار داد و افراد واقعی را شناسایی و در مورد مجموعه اصلی وارد كنندگان تحقیقات خودرا انجام داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در سال جدید بحث بازار كاغذ به این شكل بود كه كاغذ جز كالاهای اساسی باشد یا خیر و همین سوژه در بازار كاغذ تاثیر گذاشت، پس از نمایشگاه كتاب و جلسه با معاون اول و بعضی از صنوف به این نتیجه رسیدیم كه ۳۲۰ هزار تن كاغذ جز كالاهای غیراساسی باشد و ۸۰ هزار تن نیز مشمول كالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان ارائه شود، از اواخر اردیبهشت امسال نظام نامه ای شكل گرفت اما از آنجایی كه كاغذ دو قیمتی شد و در عین حال زمان وارد كردن كاغذ و سیستم عرضه آن زمان بر شد التهابی در بازار شكل گرفت.
صالحی اشاره كرد: مقدار كاغذی كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سامانه ی وزارت صمت تایید نمود ۵۵ هزار تن بود، مقداری كه تامین ارز شده نیز ۲۹ هزار تن و مقداری كه خرید ارز شده ۲۳ هزار تن است، اما تاخیر در زمان تصمیم گیری در این بین موجب این فواصل شده است، در سال ۹۸ تا حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن حواله برای مطبوعات و نشر صادر شد، این نشان داده است بازار كاغذ با تدبیر مدیریتی و كاهش التهاب بازار كاغذ فروكش كرده است، اما طبعا همچنان كاغذ در شرایط عادی نیست و امید داریم فاصله زمانی واردات و ترخیص موجب فروكش شدن التهاب بازار شود.
وی بیان كرد: پروسه ترخیص و زمان تحویل كاغذ بر طبق سامانه ما كاملا مشخص است، تلاش بر این است كه حداقل تخلف در بازار عرضه كاغذ وجود داشته باشد، طبیعتا ما وقتی بازار دو قیمتی داشته باشیم التهاب به وجود می آید اما كوشیدیم با شفاف سازی در سامانه و عرضه و همین طور همكاری خود صنوف این تخلفات را كاهش دهیم.
منبع:

1398/06/04
14:20:04
5.0 / 5
4553
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو