دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح كرد؛

اجراشدن سندمهندسی فرهنگی نیازمندقرارگرفتن در برنامه های ۵ساله است

اجراشدن سندمهندسی فرهنگی نیازمندقرارگرفتن در برنامه های ۵ساله است

جاوید شو: سعیدرضا عاملی اظهار داشت: سند مهندسی فرهنگی اگر بخواهد اجرایی شود باید در دل برنامه های پنج ساله برود. در سال سوم برنامه توسعه هستیم و باید برای برشهای سالیانه آن فكر نماییم.به گزارش جاوید شو به نقل از مهر، نخستین جلسه كمیته تخصصی ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی كشور به ریاست سعیدرضا عاملی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شد.
عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این جلسه با اشاره به اینكه مهندسی فرهنگی برنامه محاسباتی یكپارچه در حوزه فرهنگ است، اظهار داشت: این سند در دو دولت به تصویب رسیده است و برای اجرایی شدن آن یك ستاد راهبری و هماهنگی در عالی ترین سطح تشكیل شده كه این ستاد تنها شورای تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ریاست آنرا شخص رئیس جمهور عهده دار است و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور جلسات را برگزار می نماید.
وی با اشاره به تاخیر پنج ساله در اجرای این سند اظهار داشت: تدوین و تصویب این سند با هدف كمك به ارتقای حوزه فرهنگ در كشور بود كه در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تشكیل این ستاد بعنوان اولویت اول شورا قرار داده و از رئیس محترم جمهور چند بار تشكیل ستاد مهندسی فرهنگی را پیگیری كردم. با پیگیری های به عمل آمده و نامه ای كه توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیس جمهور نوشته شد كه در آن ضمن تشریح وضعیت جامعه و اهمیت تشكیل این ستاد در پیش گیری از لطمه های اجتماعی و رشد وضعیت فرهنگی از ایشان درخواست كردم كه جلسات به ریاست معاون اول تشكیل گردد كه با آن موافقت شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تشكیل نخستین جلسه ستاد راهبری مهندسی فرهنگی به ریاست اسحاق جهانگیری در تاریخ ۲۸ تیرماه اظهار داشت: وزیر كشور، وزیر علوم، تحقیقات و فن­ آوری، وزیر بهداشت و درمان، وزیر ورزش و امور جوانان، وزیر آموزش و پرورش، رؤسای كمیسیون مربوطه مجلس مثل كمیسیون آموزش و تحقیقات و كمیسیون فرهنگی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، یكی از معاونین قوه قضائیه، چهار نفر نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر نماینده از شورای عالی حوزوی از اعضای ستاد راهبری مهندسی فرهنگی كشور هستند و تمامی دست­ اندركاران حقیقی و حقوقی در حوزه فرهنگ در پروسه تصمیم­ گیری ستاد راهبری نقش دارند. با عنایت به سطح بالای اعضای ستاد راهبری مهندسی فرهنگی لزوم دارد كه تصمیماتی كه برای تصویب وارد صحن این جلسه می شود از پختگی و اتقان كافی برخوردار باشد.
وی با اشاره به تصویب بخشنامه داخلی ستاد در نخستین جلسه آن اظهار داشت: طبق این بخشنامه تشكیل ماهیانه جلسات منوط به تشكیل پیش جلسه ای با عنوان كمیته تخصصی ستاد راهبری مهندسی فرهنگی و بررسی دستور جلسات ستاد پیش از ورود به صحن جلسه اصلی است. لزوم دارد كه دستور جلسات پیش از طرح شدن در كمیته تخصصی و صحن ستاد راهبری مهندسی فرهنگی در كمیته های كارشناسی مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
این استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با تاكید بر اهمیت تشكیل كارگروه های تخصصی مهندسی فرهنگی در دستگاه های عضو ستاد راهبری اظهار داشت: مواردی كه از جانب ستاد به دستگاه ها ارجاع داده می شود در این كارگروه ها بررسی شده و نظرهای تخصصی دستگاه ها به تصمیم گیری بهتر و متقن در ستاد راهبری مهندسی فرهنگی منجر خواهد شد.

ارائه پروسه تدوین و تصویب نقشه مهندسی فرهنگی
در ادامه این جلسه محمد اسحاقی به بیان پروسه تدوین و تصویب نقشه مهندسی فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت. نیازهای عینی فرهنگی كشور در بیست و پنج سال تا پنجاه سال آینده كشور در این سند پیش بینی شده است. در تدوین نقشه همه جنبه های فرهنگی كشور و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته شده است. سند مهندسی فرهنگی كشور یك نقشه جامع است كه مبتنی بر مبانی نظری در حوزه فرهنگ است و بر مسائل اجتماعی، اقتصاد و سیاست موثر خواهد بود.
وی اضافه كرد: تمام دستگاه ها شامل اقتصادی و سیاسی دارای ابعاد فرهنگی هستند و باید فعالیت های آنها مورد توجه قرار گیرد. حداقل ۱۰۰ برنامه جامع برای اجرای این سند؛ مانند سند معماری اسلامی ایرانی باید اجرا شود. اجرای این سند غیر از اعضای سطح اصلی ستاد، در سطح دوم در بخش استان ها نیز توسط شورای فرهنگ عمومی پیگیری خواهد شد.
در ادامه جلسه عاملی با اشاره به اینكه دستور كار اصلی این جلسه بحث تقسیم كار ملی است، اظهار داشت: باید برمبنای سند مهندسی فرهنگی یك تقسیم كار ملی بین نهادها صورت گیرد كه چگونگی مدل و الگوی تقسیم كار، دارای اهمیت فراوان است.
پس از سخنان عاملی و معرفی اعضاء جلسه، حسن بنیانیان به ارائه گزارش درباب وظایف كمیته تخصصی ستاد مهندسی فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: نخستین وظیفه معین برای این كمیته تقسیم كار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی در سطح ملی و استانی و پیش بینی ساز و كارهای لازم برای تحقق آن در چارچوب برنامه های پنج ساله و قوانین بودجه سالانه كشور است كه باید ساز و كاری برای هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و برنامه پنج ساله، یك ساله دستگاه های اجرایی پیدا نماییم.
بنیانیان در ادامه به ارائه الگوهای پنج گانه برای تحقق هدف مذكور پرداخت.
پس از ارائه این گزارش، عاملی با اشاره به اینكه سند مهندسی فرهنگی اگر بخواهد اجرایی شود باید در دل برنامه های پنج ساله برود، اظهار داشت: الان در سال سوم برنامه توسعه هستیم و باید برای برش های سالیانه آن كه سوژه مهندسی فرهنگی در آن گنجانده شود فكر نماییم. در خود سند مهندسی فرهنگی اتصال سند به برنامه های پنج ساله پیش بینی شده است و با عنایت به اینكه قصد نداریم تكلیف اضافی برای بودجه كشور ایجاد نماییم امیدواریم در اتصال سند به برنامه های پنج ساله موفق شویم. برای اجرای كامل و فراگیر سند نیاز به شوراهای استانی داریم و به جهت اینكه تشكیلات جدید در كشور ایجاد نكنیم این وظیفه را به شورای فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها واگذار كرده ایم.
در بخش دیگر این نشست، غفاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با طرح این سوال كه باید رسالت نظام آموزش عالی كشور در اجرایی سازی سند مهندسی فرهنگی مشخص شود، اظهار داشت: در دانشگاه ها با سه عرصه فرهنگ عمومی، فرهنگ ملی و فرهنگ حرفه ای مواجهیم كه ماموریت های شناختی و ترویجی و بازشناسی لطمه ها در این عرصه متوجه آموزش عالی می شود. در این راستا؛ آموزش زبان و ادبیات فارسی، آموزش آموزه های دینی و انقلابی، بازشناسی فرهنگ دینی و ترویجی همچون ماموریت های خاص وزارتخانه تعریف می شود و خودباوری، تقویت علم باوری و عقلانیت، اخلاق مداری، انس با قرآن و مكتب دوده ماموریت های عام وزارتخانه خواهند بود.
در ادامه همین طور یاقوتی نماینده قوه قضاییه اظهار داشت: عملكرد دستگاهی خوب است ولی نباید به شكل جزیره ای عمل كرد و باید همه دستگاه ها در یك جایی با هم جمع شوند و برای فعالیت های خود برنامه ریزی منسجم كنند.
احمدی نماینده وزارت ورزش و جوانان هم در بخش دیگر این جلسه اظهار داشت: باید از دستگاه ها نسبت به بندهای تكلیفی آنها در سند مهندسی فرهنگی مطالبه به عمل آید و تكالیف متوجه هر دستگاه به آن ابلاغ شود.
خزعلی نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده نیز با تاكید بر لزوم گنجانده شدن بندهای سند در برنامه های پنج ساله و برنامه و بودجه سالانه برای اجرایی شدن آن اظهار داشت: پیشنهاد بنده تعبیه یك بخش نظارتی و یك بخش اجرا با استفاده از ظرفیت اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
همچنین نوروزی نماینده سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: باید خود دستگاه ها برنامه های خود و سطح و نوع اجرای آنرا پیشنهاد دهند و برای تخصیص اعتبار شرایط بهره وری رعایت شود.
باستانی، نماینده معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز بر مشخص كردن رابطه سند با اسناد بالادستی دیگر، رابطه سند با سند تحكیم خانواده و به امضای رئیس جمهوری رساندن مصوبات ستاد برای قابلیت اجرایی بیشتر تاكید نمود.
سعیدی، نماینده كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم در قسمتی از این جلسه، استفاده از ظرفیت های مراكز علمی و جامعه نخبگانی و همین طور ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد را یكی از راهكارهای مهم برای تحقق سند مهندسی فرهنگی دانست.

سپس خانم اولاد قباد نماینده كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر نظارت بر حسن اجرای مصوبات و اهمیت بالای آن تاكید نمود.
رنجبر نماینده دانشگاه آزاد اسلامی نیز ایجاد اراده در مرحله اول و برنامه ریزی دقیق برای اجرا در مرحله بعد را بعنوان مهمترین عوامل موفقیت اجرایی سازی سند مهندسی فرهنگی برشمرد.
ناظمی اردكانی سخنران دیگر جلسه بود كه اظهار داشت: تقسیم كار ملی، آوردن برنامه پنج ساله، تمركز روی اقدامات سند، عدم ورود به اسناد بالادستی دیگر و تعیین و تصریح برنامه پنج ساله فرهنگی دستگاه ها؛ مهمترین موارد برای تحقق سند مهندسی فرهنگی است.
راه برای بازبینی و روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی باز است
عاملی در اختتام و جمع بندی جلسه اظهار داشت: بنابر اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در حكم ابلاغ رئیس محترم جمهور بوده و ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی تنها شورای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه در سطح معاون اول و رئیس جمهور برگزار می گردد و مصوبات آن لازم الاجراست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نامه وی خطاب به اقشار جامعه خصوصاً صاحبنظران و كارشناسان برای اظهار نظر و نقد سند مهندسی فرهنگی اظهار داشت: راه برای بازبینی و روزآمدسازی سند باز است و همانطور كه مقام معظم رهبری مدظله العالی فرموده اند درباب تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سوژه به روزرسانی وجود دارد. طی جلسهای با روسای ۱۳ دانشگاه برتر كشور كمیسیون معینی برای همین منظور شكل گرفت و نگاه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است كه هر چه تعداد لایحه ها در مصوبات بیشتر باشد بهتر است و تصمیم سازی از بدنه و ذی نفعان بسیار مثمرثمر تر خواهد بود. نگاه تصمیم سازی از ذی نفعان منافاتی با بررسی سوژه در كمیسیون های تخصصی ندارد.
وی با اشاره به حضور روسای دانشگاه های كشور بعنوان عضو اصلی در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها اظهار داشت: در حال اصلاح مسیر برای حضور موثرتر و مشاركت بیشتر از پیش عوامل ذی نفع در تصمیم سازی های شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.
همچنین در جمع بندی نظرات اعضا درباب الگوهای پیشنهادی پنج گانه مطرح شده برای ایجاد سازوكار هماهنگی بین برنامه های سالانه و پنج ساله كشور و سند مهندسی فرهنگی؛ پیشنهاد تشكیل كمیته تلفیق و هماهنگی برنامه های پنج ساله برای تمام دستگاه ها با مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دبیری معاون سازمان برنامه و بودجه و معاون دستگاه اجرایی ذی ربط بر حسب سوژه دستور جلسه، به تصویب رسید.
عاملی بعد از این تصویب اظهار داشت: لزوم دارد توسط معاون اول رئیس جمهور نحوه مشاركت این كمیته با سازمان برنامه و بودجه در چارچوب یك توافق نامه اجرایی سازی و قانونی شود.
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور همین طور با اشاره به درخواست نمایندگان دستگاه ها برای مشخص شدن ماموریت های آنها در سند مهندسی فرهنگی اظهار داشت: این وظایف احصاء شده است كه به دستگاه ها ابلاغ خواهد گردید.
تشكیل كمیته های تخصصی اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی در دستگاه ها و بخشنامه داخلی كمیته دیگر مصوبات این جلسه بودند.


منبع:

1398/05/30
15:40:09
5.0 / 5
4559
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
جاوید شو جاوید شو