ایجاد ۱۵ میدان نفتی و گازی دیجیتال با همکاری شرکت های دانش بنیان

ایجاد ۱۵ میدان نفتی و گازی دیجیتال با همکاری شرکت های دانش بنیان

جاوید شو: مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از راه اندازی مرکز راهبردی هوش مصنوعی و هوشمندسازی مدیریت ۱۵ میدان نفت و گاز در قالب میادین دیجیتال در آینده نزدیک آگاهی داد.


به گزارش جاوید شو به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محسن خجسته مهر در آئین امضای موافقت نامه های مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان های نفت و گاز دیجیتال و امضای قرارداد کسب فناوری حفر چاه های افقی طویل و چند شاخه با بومی سازی تجهیز آراس اس، به بهره مندی از شرکتهای دانش بنیان برای اجرای طرح های پیشرفته و فناوری محور حوزه نفت اشاره نمود و اضافه کرد: امروز به جهت اینکه بخش مهمی از افزایش تولید نفت محقق شود باید از تجهیزات فناوری محور حفاری استفاده نماییم و ساخت تجهیز حفاری هدایت پذیر دورانی ما را به این هدف نزدیک می کند. وی ادامه داد: طی دوره فعالیت دولت سیزدهم، راهبردی ترین موضوعات فناورانه دانش محور صنعت نفت را با حمایت و همکاری معاونت علمی پیش برده ایم و اقدامات دولت، نشان دهنده عزم جدی جهت استفاده از فناوری، نوآوری و راهکارهای دانش بنیان برای حل مهم ترین مسائل و نیازهای کشور است. معاون وزیر نفت، امضای موافقت نامه مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان های نفت و گاز دیجیتال و امضای قرارداد کسب فناوری حفر چاه های افقی طویل و چند شاخه با بومی سازی تجهیز RSS را گامی در جهت این رویکرد، عمل به منویات مقام معظم رهبری و تحقق دانش بنیان شدن اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: در این دو موافقت نامه و قرارداد همکاری که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان به مرحله اجرا رسیده، دو پروژه مهم و لبه دانش صنعت نفت در راه اجرا قرار می گیرد و شرکت ملی نفت به مدت ۱۰ سال بهره برداری و خرید این تجهیز مهم را تضمین می نماید. خجسته مهر همینطور در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه برداشت نفت از برخی چاه ها و میادین نفتی، بدون استفاده از این ابزار پیشرفته و مهم (RSS) امکان پذیر نیست، اظهار نمود: به نظر می آید با تولید و بهره برداری این محصول دانش بنیان به افزایش ۱۰۰ درصدی تولید در بعضی از میادین و چاه ها و برداشت دوبرابری از برخی میادین برسیم. پیشرفت فناوری ها، پیچیدگی برداشت از میادین عظیم نفتی و لزوم رسیدن به حدأکثر بهره وری، ایجاب می کند که روش های فناورانه، تجهیزات پیشرفته و راه کارهای جدید همچون استفاده از حفاری های افقی و هدایت شونده حرکت نماییم و تجهیز حفاری هدایت پذیر دورانی (RSS) که مقرر است توسط شرکتی دانش بنیان ساخته شود، یکی از ابزارهای مهم وراهبردی برای اکتشاف، برداشت و تولید به حساب می آید. وی با تکیه بر این که در جهت دانش بنیان کردن تولید نفت و گاز تصمیم گرفته شده این ابزار راهبردی با راهبری و هدایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در داخل کشور ساخته شود، افزود: اعتبار مورد نیاز برای ساخت نخستین نمونه این ابزار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و شرکت ملی نفت ایران تضمین ۱۰ ساله خرید خدمت را به سازنده این ابزار داده است. خجسته مهر ضمن اشاره به این که یکی از دستاوردهای حفاری افقی اینست که اجازه می دهد حداکثر دسترسی را به لایه های نفتی داشته باشیم و افزایش تولید را محقق نماییم، اظهار داشت: در لایه های نفتی بسیار نازک، حفاری عمودی مشکل و غیر ممکن است و باید به سمت حفاری افقی برویم؛ ازاین رو باید از ابزاری استفاده نماییم که حداکثر تماس افقی را با لایه نفتی داشته باشد و در پیشرفته ترین حالت حفاری های افقی چند کیلومتری را به ثبت برسانیم. وی ادامه داد: ابزار حفاری هدایت پذیر دورانی راندمان حفاری جهت دار را زیاد می کند و سرعت کار را بالا می برد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: در حفاری سرعت فاکتور بسیار مهمی است چونکه حدود ۵۰ درصد هزینه های توسعه یک میدان در ارتباط با حفاری است. باید تلاش نماییم با استفاده از ابزارهای جدید، حفاری چاه که ۱۱۰ روز زمان می برد را به ۷۰ روز برسانیم تا تولید نفت اقتصادی شود. از طرفی عمده حفاری های جدید جهت دار است و از این ابزار استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، افزایش تولید، ازدیاد برداشت و خلق ارزش افزوده مد نظر قرار گرفته است و برای تحقق این مهم، باید از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان استفاده نماییم، افزود: اجرای طرح های نیمه تمام و پروژه های درحال اجرا به ارزش ۲۱ میلیون دلار با جدیت دنبال شده است. تمامی طرح هایی که با همکاری معاونت علمی و شرکتهای دانش بنیان اجرا و پیگیری می شوند، در جهت رشد تولید و خلق ارزش افزوده حداکثری هستند و از توانمندی کلیه بازیگرانی که در زیست بوم فناوری ونوآوری فعال برای رسیدن به این مهم استفاده می نماییم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: استفاده از روش های نوآورانه و محصولات فناورانه دانش بنیان ضمن کاهش زمان تولید، افزایش تولید و رشد بهره وری را به همراه دارد و شرکت ملی نفت ایران در این راستا، اقداماتی را در تکمیل زنجیره های ارزش حلقه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت از اکتشاف، استحصال، تولید، فرآوری و صادرات، اجرای پایلوت فناورانه مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان های نفت و گاز دیجیتال دیجیتال گامی در همین راستا به حساب می آید. دومین کار احیای چاه های بسته یا کم بازده است که ۲۵ قرارداد را در این خصوص با شرکتهای دانش بنیان منعقد کردیم و از معاونت علمی برای شناسایی، بهره مندی از ظرفیت ها و همکاری با این شرکت ها بهره بردیم. همینطور استفاده از روش های نوآورانه برای بهره برداری از هیدروژن بعنوان انژی پاک، استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناورانه جهت استفاده و بهره وری حداکثری از دیگر گام هایی است که شرکت ملی نفت با همکاری شرکتهای دانش بنیان دنبال می کند.
وی با بیان اینکه امروزه کلان روندهای دنیا به هوش مصنوعی تکیه دارد و باید بنا به لزوم توسعه این فناوری و تأکیدات مقام معظم رهبری جزو ۱۰ کشور برتر از حیث بهره برداری و تسلط بر عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی باشیم، افزود: در حوزه نفت باید از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای افزایش تولید، ارتقای بهره وری و رشد تولید در حداقل زمان از میادین مشترک استفاده نماییم. ایجاد میادین نفت، گاز و معادن هیدروکربوری دیجیتال را با کمک شرکتهای دانش بنیان پیاده سازی می نماییم. در گام اول، استقرار و ایجاد میادین نفت وگاز هیدروکربوری به صورت دیجیتال با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به صورت پایلوت و با همکاری شرکتهای دانش بنیان در ۱۵ میدان نفتی پیاده سازی خواهد شد.
خجسته مهر افزود: ایجاد این ۱۵ میدان دیجیتال ضمن کاهش هزینه ها، تولید پایدار، ایجاد امکان پیشبینی میزان تولید و فراهم آوردن امکان کنترل مشکلات به صورت لحظه ای، زمینه را برای صرفه جویی و خلق ارزش افزوده حدأکثری به کمک فناوری هوش مصنوعی فراهم خواهد نمود.
وی ضمن اشاره به لزوم انجام ۳ اقدام مهم و کلیدی در راه اجرای پایلوت میدان های نفت و گاز دیجیتال و مرکز راهبری به کمک هوش مصنوعی اظهار داشت: در گام نخست کارگروه هایی در سطح شرکت ملی نفت ایران متشکل از متخصصان، نخبگان دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای اکتشاف شکل خواهد گرفت تا اهداف مختلف، برنامه ها و مشکلاتی که مقرر است این میادین نفت و گاز حل کنند تبیین شود؛ در گام دوم باید زمینه تشکیل کنسرسیوم های بزرگ فناوری به کمک معاونت علمی در حوزه اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی و سایر حوزه هایی که می توانند به فرآیندهای صنعت نفت کمک کنند، شکل بگیرند و در گام سوم ایجاد نهاد تنظیم گری، هدایتگری و تنظیم استانداردهای لازم برای صحه گذاری روی تجهیزاتی است که مقرر است تولید شود، صورت بگیرد.
معاون وزیر نفت بیان نمود: اخیراً حفاری ۳۵ حلقه چاه در پارس جنوبی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده و بزودی ۳۵ حلقه چاه دیگر هم به سایر پیمانکاران واکذار خواهد شد.
خجسته مهر تصریح کرد: هم اکنون هفت میدان نفتی ایران توسط شرکتهای روسی درحال توسعه هستند که بخش قابل توجهی از خدمات فنی و مهندسی توسط شرکتهای ایرانی صورت می گیرد. بر مبنای قانون حداکثر استفاده از توان تخصصی داخل، شرکتهای ایرانی همگام با شرکتهای روسی در امر توسعه این هفت میدان نفتی در جنوب و شمال غرب کشور درحال فعالیت هستند.

1402/08/26
19:48:38
5.0 / 5
117
تگهای خبر: برنامه , خدمات , دیجیتال , شركت
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
جاوید شو جاوید شو