آرشیو مطالب : نخبگان

یادداشت وارده

بحران فرهنگی مهاجرت و تشدید مناقشات بین ایتالیا و اتحادیه اروپا

بحران فرهنگی مهاجرت و تشدید مناقشات بین ایتالیا و اتحادیه اروپا
تلاش برای تغییر فرهنگ عمومی و مانعی به نام ممنوعه

چگونه ممنوعه، یك شبه تلاش ها را بر باد می دهد؟

چگونه ممنوعه، یك شبه تلاش ها را بر باد می دهد؟

جمعیت ندای صلح فعالیت خویش را شروع كرد

جمعیت ندای صلح فعالیت خویش را شروع كرد

نقش اقلیت ها در انقلاب اسلامی ایران

نقش اقلیت ها در انقلاب اسلامی ایران
رییس شورای روابط فرهنگی هند در دیدار با ابراهیمی تركمان:

نظام اسلامی ایران یك نسخه پیشرفته اسلام است

نظام اسلامی ایران یك نسخه پیشرفته اسلام است

دروغی به نام چاه آب ژرف

دروغی به نام چاه آب ژرف
تغییر نگران كننده مرجعیت اجتماعی در ایران

یك راه دراز از شاملو و جلال تا ژوله و ابر

یك راه دراز از شاملو و جلال تا ژوله و ابر
انفصال سوژه و ساختار در بحران فرهنگی عمومی

جدال ما و هسته سخت جامعه مدیریت می نماییم یا می شویم؟

جدال ما و هسته سخت جامعه مدیریت می نماییم یا می شویم؟

اختتامیه رویدادی با محوریت تاثیرات سوروبان

اختتامیه رویدادی با محوریت تاثیرات سوروبان
جاوید شو