آرشیو مطالب : نخبگان

در بیستمین نشست شورای عالی اتحادیه دانشگاه ها و مراكز پژوهشی ساحلی و دریایی بیان شد

از ضرورت مشخص كردن اولویت های پژوهشی تا همكاریهای بین المللی برای پایش خلیج فارس

از ضرورت مشخص كردن اولویت های پژوهشی تا همكاریهای بین المللی برای پایش خلیج فارس
در كمیسیون شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

بخشنامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی كشور تصویب گردید

بخشنامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی كشور تصویب گردید
رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان گزارش داد؛

فرهنگ اویغورها آنها هیچ جایگاهی در ساختار سیاسی قرقیزستان ندارند

فرهنگ اویغورها آنها هیچ جایگاهی در ساختار سیاسی قرقیزستان ندارند

دوقطبی به چهره ایران چنگ می زند

دوقطبی به چهره ایران چنگ می زند
یادداشت وارده

حاكمیت جهانی عدالت برای مردمان دنیا

حاكمیت جهانی عدالت برای مردمان دنیا
با ارسال ۳ نامه

وزیر فرهنگ خواهان استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شد

وزیر فرهنگ خواهان استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شد
یادداشت وارده

بحران فرهنگی مهاجرت و تشدید مناقشات بین ایتالیا و اتحادیه اروپا

بحران فرهنگی مهاجرت و تشدید مناقشات بین ایتالیا و اتحادیه اروپا
تلاش برای تغییر فرهنگ عمومی و مانعی به نام ممنوعه

چگونه ممنوعه، یك شبه تلاش ها را بر باد می دهد؟

چگونه ممنوعه، یك شبه تلاش ها را بر باد می دهد؟

جمعیت ندای صلح فعالیت خویش را شروع كرد

جمعیت ندای صلح فعالیت خویش را شروع كرد

نقش اقلیت ها در انقلاب اسلامی ایران

نقش اقلیت ها در انقلاب اسلامی ایران
رییس شورای روابط فرهنگی هند در دیدار با ابراهیمی تركمان:

نظام اسلامی ایران یك نسخه پیشرفته اسلام است

نظام اسلامی ایران یك نسخه پیشرفته اسلام است

دروغی به نام چاه آب ژرف

دروغی به نام چاه آب ژرف
تغییر نگران كننده مرجعیت اجتماعی در ایران

یك راه دراز از شاملو و جلال تا ژوله و ابر

یك راه دراز از شاملو و جلال تا ژوله و ابر
انفصال سوژه و ساختار در بحران فرهنگی عمومی

جدال ما و هسته سخت جامعه مدیریت می نماییم یا می شویم؟

جدال ما و هسته سخت جامعه مدیریت می نماییم یا می شویم؟

اختتامیه رویدادی با محوریت تاثیرات سوروبان

اختتامیه رویدادی با محوریت تاثیرات سوروبان
جاوید شو