آرشیو مطالب : قدمت

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

1 و نیم میلیون صندلی خالی در دانشگاه ها

1 و نیم میلیون صندلی خالی در دانشگاه ها
وزیر آموزش و پرورش:

نظام تربیتی خواستار كتابی است كه انسان را در تراز تمدن اسلامی قرار دهد

نظام تربیتی خواستار كتابی است كه انسان را در تراز تمدن اسلامی قرار دهد

شرح و خوانش مثنوی در راولپندی پاكستان برگزار گردید

شرح و خوانش مثنوی در راولپندی پاكستان برگزار گردید

انستیتو تحقیقات تغذیه ای در سازمان ملی یونسكو ثبت گردید

انستیتو تحقیقات تغذیه ای در سازمان ملی یونسكو ثبت گردید
در سایه تبادلات اقتصادی دو كشور

موسسات فرهنگی آلمان مصر را تسخیر كرده اند

موسسات فرهنگی آلمان مصر را تسخیر كرده اند

قهوه گانودرما چیست

قهوه گانودرما چیست

افتتاح فرهنگسرایی به نام پدر آموزش عشایر ایران

افتتاح فرهنگسرایی به نام پدر آموزش عشایر ایران
مونسان تاكید كرد:

دوتار رایج ترین و محبوب ترین ابزار موسیقی ایران

دوتار رایج ترین و محبوب ترین ابزار موسیقی ایران

نمایشگاه فرهنگی-هنری ایران در تركمنستان

نمایشگاه فرهنگی-هنری ایران در تركمنستان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

رسانه ها نقش ملی خویش را در جنگ اقتصادی بیشتر ایفا كنند

رسانه ها نقش ملی خویش را در جنگ اقتصادی بیشتر ایفا كنند
شركت تبلیغاتی كی نگار

طراحی بسته بندی و تولید ساك دستی

طراحی بسته بندی و تولید ساك دستی
جاوید شو