آرشیو مطالب : پرستار

پژوهشگران مطرح كردند

تأثیر سواد سلامت در رضایت جنسی

تأثیر سواد سلامت در رضایت جنسی
پیشنهادی بر اساس نتایج یك پژوهش دانشگاهی:

برای خداحافظی با یبوست، آدامس بجوید!

برای خداحافظی با یبوست، آدامس بجوید!
از آرامبا چه می دانید؟

آرمانشهری كه توسط یك بی سواد در اتیوپی تحقق پیدا كرد

آرمانشهری كه توسط یك بی سواد در اتیوپی تحقق پیدا كرد

ویژگی های یك پرستار بیمار خوب

ویژگی های یك پرستار بیمار خوب
جاوید شو