آرشیو مطالب : پرستار

یك پژوهشگر:

ادارات باید به پژوهشگران، اولویت پژوهشی بدهند

ادارات باید به پژوهشگران، اولویت پژوهشی بدهند
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

سالمندان تنها وضعیت تغذیه مناسبی ندارند

سالمندان تنها وضعیت تغذیه مناسبی ندارند
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

آیا تا سال 1404، نیروی پرستار كافی داریم؟

آیا تا سال 1404، نیروی پرستار كافی داریم؟
در نشست مؤلفه های ارتباطی پیش بینی كننده غربال گری سرطان بیان شد

عواملی كه غربال گری و تشخیص سرطان را تسریع می كنند

عواملی كه غربال گری و تشخیص سرطان را تسریع می كنند

برگزاری پنجمین كنگره بین المللی و هفتمین كنگره ملی زخم و ترمیم بافت

برگزاری پنجمین كنگره بین المللی و هفتمین كنگره ملی زخم و ترمیم بافت
یادداشت های مأموریت فرهنگی در قرقیزستان – ۲۸

یك بعدازظهر تابستانی بیشككی

یك بعدازظهر تابستانی بیشككی
یادداشت های مأموریت فرهنگی در قرقیزستان – ۲۹

تنهایی قرقیزها در مبارزه با كرونا

تنهایی قرقیزها در مبارزه با كرونا
پژوهشگران مطرح كردند

تأثیر سواد سلامت در رضایت جنسی

تأثیر سواد سلامت در رضایت جنسی
پیشنهادی بر اساس نتایج یك پژوهش دانشگاهی:

برای خداحافظی با یبوست، آدامس بجوید!

برای خداحافظی با یبوست، آدامس بجوید!
از آرامبا چه می دانید؟

آرمانشهری كه توسط یك بی سواد در اتیوپی تحقق پیدا كرد

آرمانشهری كه توسط یك بی سواد در اتیوپی تحقق پیدا كرد

ویژگی های یك پرستار بیمار خوب

ویژگی های یك پرستار بیمار خوب
جاوید شو