آرشیو مطالب : میراث فرهنگی

فیض الله حقیقی درگذشت

فیض الله حقیقی درگذشت
پژوهشكده مردم شناسی اعلام كرد:

طرح فرهنگ شادمانی در كشور بررسی گردید

طرح فرهنگ شادمانی در كشور بررسی گردید

ویدئو

ویدئو
با حضور وزیر امورخارجه به امضا رسید؛

یادداشت تفاهمنامه علمی، فرهنگی، هنری و گردشگری ایران با اتریش

یادداشت تفاهمنامه علمی، فرهنگی، هنری و گردشگری ایران با اتریش
فكر كنید چرا هدف لشكر تاتار اماكن فرهنگی است

ضرورت ایجاد كمیته مشابه صلیب سرخ در ایران برای میراث فرهنگی

ضرورت ایجاد كمیته مشابه صلیب سرخ در ایران برای میراث فرهنگی
به دنبال تهدید ترامپ انجام شد؛

درخواست جامعه دیرینه شناسی ایران از مؤسسه های دانشگاهی دنیا

درخواست جامعه دیرینه شناسی ایران از مؤسسه های دانشگاهی دنیا

درخواست ایران از ایكوموس جهانی

درخواست ایران از ایكوموس جهانی
مونسان تاكید كرد:

دوتار رایج ترین و محبوب ترین ابزار موسیقی ایران

دوتار رایج ترین و محبوب ترین ابزار موسیقی ایران

تاریخ روشنی كه قربانی كم دانی می شود

تاریخ روشنی كه قربانی كم دانی می شود
مشاور رییس جمهور تاكید كرد:

لزوم اقدام فوری برای حفظ گنجینه تاریخی دیداری و شنیداری

لزوم اقدام فوری برای حفظ گنجینه تاریخی دیداری و شنیداری

بررسی فضاهای عمومی شهر و میراث فرهنگی در پژوهشگاه فرهنگ

بررسی فضاهای عمومی شهر و میراث فرهنگی در پژوهشگاه فرهنگ

موازی كاری هایی در تهیه اطلس مردم نگاری

موازی كاری هایی در تهیه اطلس مردم نگاری

تعطیلی موزه ها در تاسوعا و عاشورای حسینی

تعطیلی موزه ها در تاسوعا و عاشورای حسینی
یادداشت وارده

كودك جواهر است نگاهی به سیستم آموزشی فرهنگ در ژاپن

كودك جواهر است نگاهی به سیستم آموزشی فرهنگ در ژاپن
یادداشت وارده

سیستم آموزشی فرهنگ در ژاپن

سیستم آموزشی فرهنگ در ژاپن
هادی خانیكی:

سیاست گذاری های فرهنگی از ایجاد حافظه تاریخی دور مانده است

سیاست گذاری های فرهنگی از ایجاد حافظه تاریخی دور مانده است

درگذشت میراث دار آواهای مقامی خراسان در سكوت خبری

درگذشت میراث دار آواهای مقامی خراسان در سكوت خبری

ذوالفقار علی (ع) نماد تشیع مسلمانان دربند بود

ذوالفقار علی (ع) نماد تشیع مسلمانان دربند بود

برگزاری نوروزگاه مشترك ایران و تركمنستان در مرز

برگزاری نوروزگاه مشترك ایران و تركمنستان در مرز
بعد از گذشت ۳ سال از تهیه مقدمات زبان های در خطر؛

پیگیری طرح ملی زبان های در خطر از سال آینده

پیگیری طرح ملی زبان های در خطر از سال آینده

انتظار ایران برای پیوستن چین و مغولستان به پرونده نوروز

انتظار ایران برای پیوستن چین و مغولستان به پرونده نوروز

برگزاری بزرگ ترین كرسی شب یلدا در مشكین شهر

برگزاری بزرگ ترین كرسی شب یلدا در مشكین شهر
ایران آئین هایش را به اشتراك گذاشت

یلدا امسال به یونسكو می رسد؟

یلدا امسال به یونسكو می رسد؟

آبگوشت قنبید و لاله گردانی حرم قم ثبت ملی شد

آبگوشت قنبید و لاله گردانی حرم قم ثبت ملی شد

آثار و صدای سلیم موذن زاده اردبیلی ثبت ملی می گردد

آثار و صدای سلیم موذن زاده اردبیلی ثبت ملی می گردد

شرح یك نماینده مجلس از چرایی تبعیت سازندگان ساختمان از نماهای غربی

شرح یك نماینده مجلس از چرایی تبعیت سازندگان ساختمان از نماهای غربی

ثبت ۸ آیین معنوی دیگر خراسان جنوبی

ثبت ۸ آیین معنوی دیگر خراسان جنوبی
جاوید شو